”Jag har aldrig bett USA om pr-hjälp”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Urban Ahlin (S): Aftonbladet gör en långtgående tolkning av ett helt vanligt möte

Det är sällan det dagliga diplomatiska arbetet får så stor uppmärksamhet som nu när diplomatins alla turer fyller media i spåren av Wikileaks-dokumenten.

Det är viktigt att vi får till stånd en bra debatt om såväl vikten av öppenhet som om de faror som kan ligga i sådana här läckor. Jag är bekymrad över hur läckan kommer att påverka diplomatin och särskilt förtroendet för amerikanska diplomater. De kommer att få arbeta hårt för att reparera skadorna.

Jag har nu själv fått uppleva egenheten i att läsa tolkningar om ett möte jag själv deltagit i. Aftonbladet gör sitt bästa för att få till en sensation av mitt vardagsarbete. Jag har regelbundet möten med diplomatiska företrädare och politiker från olika länder. Under dessa möten vill oftast ambassadörerna veta socialdemokraternas position i olika utrikespolitiska frågor. Jag redogör för vår socialdemokratiska hållning och det jag berättar säger jag också på öppna möten eller till media. Detta är en helt naturlig del av mitt arbete.

Det Aftonbladet gör en långtgående tolkning av är ett mötesreferat, författat av andremannen på den amerikanska ambassaden. Rapporten i sig är en typisk rapport från en ambassad hem till sin huvudstad och den stämmer i stort sett med vad som sades.

Något som inte stämmer är att jag skulle ha bett USA om PR-hjälp angående Afghanistaninsatsen på grund av opinionsläget för socialdemokraterna. Den som orkar läsa andremannens rapport kan snabbt konstatera att det inte stämmer. Däremot förklarade jag att det var viktigt för oss socialdemokrater att kunna förklara varför vi stödjer den FN-mandaterade ISAF-insatsen.

Aftonbladet tycks också tro att en svensk socialdemokratisk oppositionspolitiker kan göra beställningar hos amerikanska state department och att utrikesministerbesök från andra länder kan levereras i en handvändning. Det är på sätt och vis smickrande att Aftonbladet tror mig om att ha den makten. Dock fungerar det inte så, för att uttrycka sig milt.

Enligt Aftonbladet beskriver jag mig själv som en högerpolitiker i mitt parti. Återigen, den som läser rapporten ser att Aftonbladet har fel även i detta. Det står "Ahlin noted that he is perceived as being on the right wing of his party on security issues and relations with the U.S". Artikelns felöversättning är häpnadsväckande men tyvärr inte det enda exemplet.

Över huvud taget ger en läsning av originalrapporten en mycket bättre bild av hur sådana här samtal går till än vad artikelns tolkning ger. Av rapporten framgår att vi talade om exempelvis Ryssland, varför Socialdemokraterna inte vill skicka JAS-plan till Afghanistan och om den svenska regeringens hållning angående erkännande av Kosovos självständighet. Där ser man också till exempel att jag förklarar hur man ska förstå mandatet som riksdagen gett den svenska insatsen i Afghanistan. Det är viktigt att, som i detta fall, amerikanerna får en korrekt bild av vad som gäller för vårt deltagande.

I dag finns en samlad internationell strategi i samklang med afghanska myndigheter, efter Kabulkonferensen. Detta är mycket positivt. Den militära insatsen har för vår del hela tiden handlat om att hjälpa afghanerna att själva kunna ta ansvar för säkerhet och stabilitet i sitt land. Tidigare fanns inget slutdatum men efter Kabulkonferensen finns en ambition och en tidsplan för en ansvarsfull och successiv överlämning av säkerhetsansvaret. Självklart kommer dock vårt humanitära och civila engagemang vara mycket långvarigt.

Det är också på basis av Kabulkonferensen och FN:s säkerhetsrådsmandat som vi socialdemokrater, Miljöpartiet och regeringen nyligen slöt vår överenskommelse om den svenska Afghanistaninsatsen.

Urban Ahlin
Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson

Publisert: