Ni blundar för statistiken, LO

Slutreplik från Svenskt Näringsliv om allmän visstid

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är bekymmersamt att Sofie Rehnström och Lasse Thörn helt bortser från SCB:s statistik om anställningsformer i sin replik. I stället målar de upp ensidiga eländesbeskrivningar av allmän visstid, skriver Svenskt Näringslivs Patrik Karlsson och Niklas Beckman.

DEBATT

SLUTREPLIK. Det är bekymmersamt att Sofie Rehnström och Lasse Thörn helt bortser från SCB:s statistik om anställningsformer i sin replik. I stället målar de upp ensidiga eländesbeskrivningar av allmän visstid. Låt oss visa på två exempel.

Det är inte rätt att slentrianmässigt påstå att ”allmän visstidsanställning har ökat på bekostnad av mer reglerade visstidsanställningar”.

Statistik från SCB visar att vikariaten minskade i omfattning redan 2003, fyra år före allmän visstid infördes. Allmän visstid har ökat jobbchanserna för många utan arbete genom den flexibilitet som anställningsformen ger.

Det finns heller inget stöd för påståendet att de som hittills fått chansen i en allmän visstidsanställning annars hade fått vikariat eller fast jobb. Arbetsgivarnas alternativ till en allmän visstidsanställning är ofta att inte anställa alls och statistiken visar att en allmän visstidsanställning är särskilt bra för personer som tidigare var utan arbete.

Statistik från SCB visar att arbetslösa som är födda i Sverige har avsevärt större chans till jobb än arbetslösa som är utrikes födda. Det intressanta är att statistiken också visar att skillnaden i jobbchanser är utjämnade mellan inrikes och utrikes födda, när vi tittar på tidsbegränsat anställdas möjligheter att gå vidare till fast jobb. Det betyder att visstidsjobb är särskilt viktiga för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden.

Att tidsbegränsade anställningar är vägen in på arbetsmarknaden är väl belagt. Införandet av allmän visstidsanställning har förbättrat chanserna personer utan arbete och för tidsbegränsat anställda att få fast jobb. Att slopa allmän visstidsanställning skulle minska jobbchanserna för arbetslösa, försvåra integrationen och öka tudelningen på arbetsmarknaden.


Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv
Niklas Beckman, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

Ohederligt om jobben, Svenskt Näringsliv

LÄS OCKSÅ

Fackets krav hotar ditt jobbmål, Löfven

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Svenskt Näringsliv

Arbetslöshet