Debatt

SVT ska inte betala för reporterns kriminalitet

Sverigedemokraterna: Trovärdigheten äventyras när public service bekostar rättegången

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD:s Angelika Bengtsson och Aron Emilsson motsätter sig att SVT betalar rättegångskostnaderna för journalisten Fredrik Önnevall, som tog med en 15-årig syrisk pojke till Sverige.
SD:s Angelika Bengtsson och Aron Emilsson motsätter sig att SVT betalar rättegångskostnaderna för journalisten Fredrik Önnevall, som tog med en 15-årig syrisk pojke till Sverige.

DEBATT

DEBATT. Nyligen fälldes Fredrik Önnevall, programledaren i SVT-serien ”Fosterland”, för människosmuggling då han under programserien valde att tillsammans med kollegor ta med sig en femtonårig pojke till Sverige utan tillstånd.

Detta är en kriminell handling och är ej förenligt med demokratiskt stiftad svensk lag.

Programserien uppmärksammade Syriens flyktingläger och flyktingars resa till Simrishamn kommun som tagit emot flyktingar. Den debatt som pågår bör rimligen fortsätta genom att beröra frågan om trolöshet mot huvudman.

Den produkten SVT beställde var ett program om flyktingarnas situation och resa, inte ett program för att förespråka brottsliga handlingar eller hjälpa människor ta sig förbi våra gränskontroller.

SVT:s kontrakt med medborgarna är att leverera saklig och opartisk information till medborgarna, inte att försvara eller genomföra brottsliga handlingar.

När SVT gör ett ställningstagande för en programledare som begått en kriminell handling, så som man gör genom att erbjuda sig att betala dennes rättegångskostnader, undergräver de sitt förtroende som public servicebolag.

SVT finansierar sin verksamhet via licenspengar, med dessa medel följer ett antal krav och förväntningar från samhället och SVT:s kunder. I SVT:s anslagsvillkor för 2017 kan vi läsa vad deras anslagsmedel ska gå till. Under rubriken ekonomiska förutsättningar står följande: ”Medlen ska användas för företagets kärnverksamhet, dvs. att producera och sända tv-program till allmänheten.”.

I dag är det många som oroar sig för alternativmedias framfart och det förs en debatt om inkorrekta nyheter (fake news). När etablerade medieaktörer sprider inkorrekt eller vinklad information, eller när ett public servicebolag gör tydliga politiska ställningstaganden, suddas sakta gränsen ut mellan etablerad medias trovärdighet och alternativmedias trovärdighet.

Därför är det oerhört viktigt att SVT står fast vid sin roll som en opartisk och trovärdig nyhetskälla. Det kan inte nog betonas med tanke på samhällsklimatet vi har i dag.

Vi kan förstå att man som uppdragsgivare känner ansvar för de arbeten som beställs i företagets namn. Dock borde SVT i ett tidigare skede, det vill säga innan seriens tv-sändning, ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att inte riskera hamna i den situation de är i idag. Vi sverigedemokrater är oroliga att allt fler medborgare känner minskad tillit till public servicebolagen.

Public service har en viktig roll i att sporra övriga mediala aktörer till att rapportera så sanningsenligt som möjligt. Vi är oroliga över trenden med ökande antal falska nyheter och att fler känner sig tvungna att söka sig till alternativmedia.

För Sverige kommer även i framtiden att behöva en aktör som sporrar andra medier att göra bra ifrån sig, även alternativa medier, men för att SVT ska kunna fylla den funktionen måste de vårda sitt eget förtroende. Även om SVT har höga förtroendesiffror så är trenden negativ, och att betala Fredrik Önnevalls rättegångskostnader kommer inte att vända dessa siffror och utveckling.


Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)
Angelika Bengtsson, ledamot i Riksdagens kulturutskott (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingkatastrofen

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingkatastrofen

Fredrik Önnevall

Public service

Människosmuggling