Ett nej hade kunnat göra klimatlagen bättre

Slutreplik från MP om EU:s nya klimatlagstiftning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett nej hade varit en viktig markering från EU-parlamentet om att vi inte kan acceptera en klimatlag som inte är i linje med Parisavtalet. Slutreplik från Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde.
Ett nej hade varit en viktig markering från EU-parlamentet om att vi inte kan acceptera en klimatlag som inte är i linje med Parisavtalet. Slutreplik från Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde.

SLUTREPLIK. Som väntat går M, S och C till försvar för hur de röstat gällande EU:s nya klimatlag.

Det som beslutats om är en lagstiftning som sätter ramarna för EU:s klimatpolitik de kommande årtiondena och som fastslår EU:s klimatmål men som är så bristfällig att fina ord om lagen klingar falskt. 

Tyvärr är målsättningarna så pass svaga att även om Kina, Ryssland och USA hade samma ambitioner – vilket de inte har – skulle världen inte nå Parisavtalets mål och lyckas begränsa klimatförändringarna till 1,5 graders ökning av den globala medeltemperaturen. 

Guteland (S), Al-Sahlani (C) och Wiesner (C) försöker framställa det som att alternativet till EU:s nya klimatlag skulle vara ingen klimatlag alls. Men så ser inte processen ut.

I de fall ministerrådet och parlamentet inte kommer överens skickas lagstiftning tillbaka till förhandlingsbordet.

Därför hade ett nej tvärtom varit en viktig markering från EU-parlamentet om att vi inte kan acceptera en klimatlag som inte är i linje med Parisavtalet.

Om två veckor presenterar kommissionen sitt stora lagstiftningspaket om klimat, miljö, energi och transporter. Då ska klimatmålen bli detaljerad lagstiftning.

En tuffare klimatlag hade tvingat kommissionen att skruva upp ambitionerna, vilket är ytterligare en anledning till att vi röstade emot. Men den stora grå majoriteten i EU-parlamentet som M, C och S tillhör, vill inte att det ska bli så. 

”Tiden håller på att rinna ut” skriver Centerpartiets Al-Sahlani och Wiesner. Det skriver vi också under på.

Klimatfrågan är akut och vi befinner oss i ett globalt klimatnödläge, en slutsats som EU-parlamentet för övrigt redan ställt sig bakom.

Just därför har vi inte heller tid med halvmesyrer eller att ta omvägar över en lagstiftning som inte ens löser sin egen grunduppgift. 


Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker (MP)
Pär Holmgren, EU-parlamentariker (MP)
Jakop Dalunde, EU-parlamentariker (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE