Stöd till företag förlängs året ut

Nytt besked från Januaripartierna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När läget nu försämras tvekar vi inte att snabbt vidta nya åtgärder. Därför förlänger vi omställningsstödet till företag samt omsättningsstödet till enskilda näringsidkare året ut, skriver Magdalena Andersson, Rickard Nordin, Mats Persson och Per Bolund.
När läget nu försämras tvekar vi inte att snabbt vidta nya åtgärder. Därför förlänger vi omställningsstödet till företag samt omsättningsstödet till enskilda näringsidkare året ut, skriver Magdalena Andersson, Rickard Nordin, Mats Persson och Per Bolund.

DEBATT. Sedan pandemin bröt ut har vi genomfört historiska krispaket för att rädda svenska jobb och företag. Men när läget försämras tvekar vi inte att snabbt vidta nya åtgärder.

Därför förlänger vi omställningsstödet till företag samt omsättningsstödet till enskilda näringsidkare året ut.

Spridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt. Läget i Sverige är mycket allvarligt och flera mycket ingripande restriktioner införs nu. Den ökande smittspridningen är i första hand ett hot mot liv och hälsa men får också konsekvenser för jobb och företagande.

Även om den ekonomiska återhämtningen under hösten har gått bättre än väntat kommer den av allt att döma att dämpas framöver. Situationen är särskilt svår för företag i branscher som påverkas av restriktioner för att begränsa smittspridningen och av att människor tar sitt ansvar och anpassar sitt beteende.

Det gäller inte minst företag inom restaurang- och besöksnäringen.

Sammantaget har våra fyra partier presenterat åtgärder för över 200 miljarder kronor under 2020 och 120 miljarder kronor 2021 samt garantier och likviditetsförstärkningar för hundratals miljarder kronor. Åtgärderna har varit möjliga tack vare Sveriges starka statsfinanser och gör stor skillnad. Bara genom korttidspermitteringen har hundratusentals svenskar undgått risken att bli av med jobb.

Samtidigt har vi hela tiden varit tydliga med att vi följer utvecklingen noga och är redo att snabbt vidta ytterligare åtgärder om läget förändras. Pandemin har inte bara gett upphov till en mycket kraftig nedgång i hela världsekonomin utan också inneburit stor osäkerhet och oförutsägbarhet.

Vi har redan lämnat flera viktiga besked om nya ekonomiska åtgärder för att rädda svenska jobb och företag. Korttidspermitteringen förlängs till och med juni 2021 och möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar förlängs med ett år. Såväl omställningsstöd till företag som det särskilda omsättningsstöd till enskilda näringsidkare utvidgades till att omfatta perioden augusti till oktober 2020.

Det kommer att hjälpa många företag, inte minst mindre, att få det andrum som krävs för att kunna övervintra. De generella stöd som redan finns på plats eller kommer att förlängas är förstås tillgängliga även för verksamheter inom kultur och idrott och därtill finns flera riktade stöd till dem.

Med anledning av den fortsatta smittspridningen och de senaste restriktionerna, som har drabbat många branscher inte minst restauranger och besöksnäring, ser vi behov av att förlänga omställningsstödet till företag och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare ytterligare. Vi ger därför redan nu besked om en förlängning till november och december. Den exakta utformningen får vi återkomma till.

Självklart kommer vi därutöver att se över behovet av förstärkta stöd till kultur och idrott och andra branscher som drabbas särskilt av nya restriktioner.

När smittspridningen ökar med tuffare restriktioner som följd växer inte bara oron över att nära och kära ska bli allvarligt sjuka, utan också över att ens livsverk ska gå förlorat eller att förlora sitt jobb.

Inget land och ingen politiker kan lova att ingen ska drabbas. Däremot kan vi göra mycket för att lindra krisens konsekvenser och det fortsätter vi göra med dagens besked.


Magdalena Andersson, finansminister (S)
Rickard Nordin, t.f. ekonomisk-politisk talesperson (C)
Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L)
Per Bolund, biträdande finansminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE