Vi måste göra mer så våra djur inte far illa

Debattören: Svensk djurhållning är bra – men en grupp följer inte reglerna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Är det svenska djurskyddet inte så bra som jag och många med mig brukar säga? Jo det är bra. Men vi ser också att det finns en grupp som inte sköter sina djur väl. Det är inte acceptabelt, skriver Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.
Foto: SVT, Jordbruksverket
Är det svenska djurskyddet inte så bra som jag och många med mig brukar säga? Jo det är bra. Men vi ser också att det finns en grupp som inte sköter sina djur väl. Det är inte acceptabelt, skriver Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

DEBATT

DEBATT. Kan vi lita på svenska lantbrukare och svensk djurhållning? Efter ”Uppdrag gransknings” bilder av djur som lider känner jag och många med mig ilska och besvikelse. Varför ser det ut så här, hur kan det få förekomma, vem gör något åt det?

Jordbruksverket har regeringens uppdrag att samordna det svenska djurskyddsarbetet. Utifrån riksdagens och regeringens lagar och förordningar beslutar Jordbruksverket om regler och vägledningar till landets 21 länsstyrelser som utför den konkreta kontrollen.

Är det svenska djurskyddet inte så bra som jag och många med mig brukar säga? Jo det är bra. Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftning och vår bild på Jordbruksverket är att svenska lantbrukare sköter sina djur bra. Det är inte en rättvisande bild som visas i programmet.

Men vi ser också utifrån den kontrollstatistik vi får in att det finns en grupp som inte följer reglerna, och bland dessa några som inte sköter sina djur väl. Det är inte acceptabelt. Jag är mycket orolig för att denna bild av djur som far illa skadar djuren, jordbruket och hela den svenska livsmedelsproduktionen. Det har vi inte råd med.

Vi vet att efterfrågan på mat kommer att öka både globalt och nationellt, och vi har allt att vinna på att denna ökade efterfrågan möts av svensk mat. Det pekar även internationella studier på som exempelvis EAT-Lancet-rapporten Food in the Anthropocene.

Svensk livsmedelsproduktion har lägre miljö- och klimat avtryck jämfört med andra länder, vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning, svenska djur är friska och mår bra. Vår livsmedelssektor finns i hela landet vilket ger öppna landskap, jobb och tillväxt.

Men med en svans av företag som inte lever upp till djurskyddsreglerna skadas förtroendet för alla duktiga lantbrukare.

Så vad gör vi? Förra året beslutade Jordbruksverket om en djurskyddsstrategi med syfte att utveckla det svenska djurskyddet. Ett viktigt mål är att få alla att leva upp till lagstiftningen. Vi fokuserar på att:

  • gå till botten med de bakomliggande faktorerna. Vi vet exempelvis att dålig lönsamhet, arbetskrävande stallar och dåliga rutiner är riskfaktorer som kan leda till att omsorgen fallerar. Även psykiska och sociala faktorer kan ligga bakom. Vet vi orsaken kan vi rikta åtgärderna.

  • fler behöver göra mer. Jordbruksverket och länsstyrelserna, måste tillsammans med LRF och andra aktörer som möter djurhållare, ständigt utveckla djurskyddet, kontrollarbetet, statistiken och uppföljningen.

  • LRF och andra intresseorganisationer behöver själva vidta åtgärder och stödja de medlemmar som inte klarar av kraven.

  • Jordbruksverket kommer att samla berörda aktörer för en gemensam plan för att komma åt problemen.

Vi måste göra en kraftsamling nu. Vi vill inte se fler bilder och brister i svensk djurhållning. Det drabbar alla de som gör ett fantastiskt jobb för att producera mat i Sverige, och som därmed också bidrar till att möta en av våra viktigaste samhällsutmaningar – att producera mat till fler på ett hållbart sätt.


Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE