Regeringen, ni sviker våldsutsatta kvinnor

Annika Strandhäll: Ett hån mot dem som flyr för sina liv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-05-23

Att regeringen hävdar att man tar ”krafttag mot mäns våld mot kvinnor” när man samtidigt underfinansierar och nedmonterar kommunernas viktiga kvinnofridsarbete är ett hån mot utsatta kvinnor, skriver Annika Strandhäll.

DEBATT. Nyligen meddelade Sveriges kommuner, SKR, och regioner att regeringens finansiering till den nya lag som ska förbättra situationen för kvinnor i skyddat boende är långt ifrån tillräcklig.

Enligt SKR behövs 2,4 miljarder för att leva upp till reformen. I regeringens budget avsätts endast 145 miljoner kronor (motsvarande 6 procent av kostnaden) för 2023, något som SKR menar kommer att drabba våldsutsatta kvinnor och barn.

 

Syftet med lagen som S-regeringen initierade är att förbättra skyddet och stödet till kvinnor, men också att stärka barnrättsperspektivet för de barn som följer med sin mamma till ett skyddat boende.

Att kommunerna har förutsättningar att leva upp till lagstiftningen är avgörande för att lagen ska få effekt och att kvaliteten på skyddade boenden säkerställs.

 

S-kvinnor ser med oro på konsekvenserna av det stålbad som kommuner och regioner står inför när det gäller kvinnofridsområdet.

För första gången på många år väljer regeringen att inte ge några utvecklingsmedel till detta.

Att regeringen hävdar att man tar ”krafttag mot mäns våld mot kvinnor” när man samtidigt underfinansierar och nedmonterar kommunernas viktiga kvinnofridsarbete är ett hån mot utsatta kvinnor.

 

SKR varnar också för att kvinnor och barn kan hamna i kläm när avhoppare från kriminella gäng nu ska erbjudas hjälp på skyddade boenden.

S-kvinnor menar att kvinnor som flyr för sina liv från våldsamma män måste kunna garanteras plats på skyddat boende och inte får trängas undan av arbetet mot gängkriminalitet.

 

Vi ser nu hur regeringens paradigmskifte i rättspolitiken slår igenom på bred front, inte minst när det gäller kvinnofridsarbetet.

Att uppdragen om mäns våld mot kvinnor lyser med sin frånvaro i styrningen av polisen och andra myndigheter, att stödet till civilsamhällets förebyggande arbetet dras ned och att Sveriges kommuner och regioner larmar om att det saknas finansiering för att implementera lagen om skyddat boende är alarmerande.

I veckan presenterade Aftonbladet en unik databas över mord på kvinnor som visar att 350 kvinnor har dödats de senaste 22 åren.

Precis som Aftonbladets granskning visar har morden ofta föregåtts av en rad varningstecken och i många fall kontakter med myndigheter och det offentliga vilket hade kunnat stoppa våldet i tid.

För att motverka mäns våld mot kvinnor krävs en kvinnofridspolitik som genomsyrar hela samhället; skolan, socialtjänsten, sjukvården, polisen och rättsväsendet. Och en regering som inte bara pratar om mäns våld mot kvinnor utan också prioriterar frågan i budgeten.   


Annika Strandhäll, förbundsordförande för S-kvinnor


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.