Debatt

Vår nya lärarsatsning investerar i framtiden

Replik från Helene Hellmark Knutsson om utmaningarna för den svenska skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Under de moderatledda regeringarna ställdes skolan inför stora utmaningar, kunskapsresultaten sjönk och ojämlikheten ökade. Därför tillsatte vi Skolkommissionen, bestående av representanter från profession och forskning, som i våras lämnade förslag för att skapa en jämlik skola med starkare kunskapsresultat, skriver Helene Hellmark Knutsson.

REPLIK. Lär sig barnen tillräckligt i skolan? Kommer de blir sedda och få det stöd de behöver? Kommer de ta studenten, få ett bra jobb eller kunna plugga vidare – och skapa sig den framtid de vill ha?

I Sverige ska ingen behöva känna en sådan oro. En bra skola börjar i läraryrkets attraktivitet. Regeringen har därför investerat i att förbättra lärarutbildningen och läraryrkets attraktivitet.

3 miljarder per år i lärarlönelyftet för höjda kunskapsresultat

Stärkt lärarutbildningen med nya platser och kvalitetssatsningar

Fler möjligheter att läsa in pedagogik så personer med ämneskunskaper snabbare kan bli lärare

Ändrat speciallärarutbildningen för att ge fördjupade kunskaper i NPF-diagnoser som ADHD

Under de moderatledda regeringarna ställdes skolan inför stora utmaningar, kunskapsresultaten sjönk och ojämlikheten ökade. Därför tillsatte vi Skolkommissionen, bestående av representanter från profession och forskning, som i våras lämnade förslag för att skapa en jämlik skola med starkare kunskapsresultat.

Det är bra att Moderaterna, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, ställer sig bakom förslag som Skolkommissionen presenterat. Vi behöver bred uppslutning kring Skolkommissionens förslag och regeringens arbete att förbättra lärarutbildningen och läraryrkets attraktivitet.

När vi investerar i skolan investerar vi i vår gemensamma framtid. Våra barn och elever ska gå i en skola som rustar dem med kunskap och nyfikenhet – så de kan skapa sig sin egen framtid.

Helene Hellmark Knutsson (s), minister för högre utbildning och forskning

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM