Vi riskerar förlora en hel generation barn

Margot Wallström och Philip Botström: Ungas rätt till utbildning – en fråga Sverige ska driva i FN

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Genom att ge barnen utbildning i dag skapar vi grunden för en hållbar och fredlig utveckling i framtiden, skriver Margot Wallström och Philip Botström. Bilden är från en skola i Sydafrika.

TT

DEBATT. I dag är det FN-dagen. En viktig dag för alla oss FN-vänner som vill utveckla och stärka FN:s roll i världen. FN är garanten för att bygga långsiktig och hållbar fred i en allt mer polariserad och konfliktfylld värld.

FN-dagen i ära vill vi därför specifikt lyfta vikten av utbildning för att skapa hållbar fred. Sverige kommer i FN:s säkerhetsråd ta ledartröjan för att prioritera barns rätt till utbildning.

Krig och väpnade konflikter för med sig förödande konsekvenser för både individer och hela samhällen. Men de som drabbas mest av väpnade konflikter är barn. Flera hundra miljoner barn runt om i världen lider av direkta följder av väpnade konflikter.

En av följderna är att tiotals miljoner barn idag inte kan gå i skolan. Det kan bero på att det är för farligt att vara i eller ta sig till skolan, att skolbyggnaden förstörs eller tas över av stridande parter eller att barnen i värsta fall tvingas bli barnsoldater och delta i den väpnade konflikten.

Utbildning är en mänsklig rättighet och ska vara tillgängligt för alla barn, oavsett var i världen barnen befinner sig. Hur vi hanterar väpnade konflikter idag har djupgående konsekvenser för dessa barns framtidsutsikter men även hela länders framtid.

Om vi har en hel generation som har berövats rätten till utbildning, hur ska då de här länderna gå vidare efter konflikten? För att nästa generation ska lyckas bevara freden, upprätthålla och respektera folkrätten och bygga upp sina länder igen efter en väpnad konflikt behöver de få verktygen för det. Genom att ge barnen utbildning i dag skapar vi grunden för en hållbar och fredlig utveckling i framtiden.

Utbildning är också en säkerhetsmässig nödvändighet och ett viktigt verktyg för att skydda barn från människohandel och skadligt arbete. Sexuellt och könsbaserat våld är inget ovanligt när det kommer till väpnad konflikt.

Flickor är särskilt utsatta då de löper större risk än pojkar att utsättas för sexuellt utnyttjande. Bristen på skydd och medvetenheten om de risker som finns för flickor i väpnad konflikt gör att många föräldrar inte vågar låta sina döttrar gå i skolan eller röra sig fritt utomhus.

Det får drastiska konsekvenser för flickors framtidsutsikter eftersom antalet barnäktenskap ökar i samband med väpnad konflikt och drabbar främst flickor som inte går i skolan. Om barnen i stället får möjlighet att gå i en trygg skola får de ett direkt skydd genom att de inte befinner sig på gatan, men de får också ett indirekt skydd genom att de lär sig läsa och skriva och får en grund för en tryggare framtid.

Vi vet att ett av de mest effektiva sätten att stärka barns rättigheter är att ge dem möjligheten att få en utbildning. Trots det har det globala biståndet till utbildning minskat och det måste vi ändra.

Sverige har en lång tradition av att arbeta för att stärka skyddet för barn som drabbas av väpnad konflikt och vi använder nu plattformen som medlemmar av FN:s säkerhetsråd för att föra den traditionen vidare. Sverige har rollen som ordförande i säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt.

En av Sveriges prioriteringar under 2017 och 2018 kommer vara just barns rätt till utbildning.

FN och säkerhetsrådet är långt ifrån perfekt. Men Sveriges roll i FN och säkerhetsrådet är vår största chans att påverka på en global nivå.

En av Sveriges viktigaste utrikespolitiska prioriteringar är att främja jämställdhet och stärka kvinnors rättigheter, representation och tillgång till resurser. Flickors utbildningsmöjligheter är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga. Som den sjätte största finansiella bidragsgivaren till FN och som medlem i säkerhetsrådet kan vi sätta barns, speciellt flickors, rätt till utbildning på agendan och få andra medlemsstater att följa efter.

Om vi skyddar barn i dag kan vi förhindra konflikter imorgon. Barn som är drabbade av väpnad konflikt behöver därför utbildningsmöjligheter nu. Deras liv och utbildning kan inte vänta tills konflikten tar slut, vi måste sätta igång med det här arbetet i dag.

Vi riskerar att förlora en hel generation barn, berövade möjligheten till utbildning och en framtid, om vi inte agerar nu.


Margot Wallström, utrikesminister (S)
Philip Botström, förbundsordförande SSU


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Varför sviker Sverige kurderna, Wallström?

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Nu måste vi stoppa lidandet i Jemen

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Nordkorea visar att Wallström är fel ute

Publisert: