Valet av Macron – en början på ett nytt EU

Jan Björklund & Cecilia Wikström: 2017 kan bli året då öppenhet vinner över extremism

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Det europeiska samarbetet ska utvecklas – inte avvecklas. Valet av Macron kan bli början för en ny tid för unionen, skriver Jan Björklund och Cecilia Wikström.

DEBATT. Frankrike har i Emmanuel Macron valt en liberal president, som tror på Europa i en av EU:s tuffaste tider. Liksom Le Pen förlorade i söndags så gjorde Geert Wilders detsamma i Nederländerna i mitten av mars. UKIP går sannolikt bakåt i juni.

2017 kan bli året där frihet och öppenhet vinner över högerextremism och vänsterpopulismen i Europa. Förhoppningsvis ser vi en början för en ny tid för EU.

Vi liberaler vill att Europa samarbetar mer där kriserna är som störst. Vi befinner oss fortfarande i en av historiens värsta flyktingkriser. 65 miljoner människor är på flykt.  Många har sökt sig till Europa. Vi ska vara stolta över att människor ser EU som ett ljus i mörkret.

Människor på flykt undan krig och förföljelse ska ha en fristad i Europa. Men vi måste se till att få ordning och reda i mottagandet av asylsökande. Det är lika orimligt att Grekland och Italien ska ta emot alla asylsökande som att Sverige och Tyskland ska göra det.

EU:s länder måste enas om rättvisa regler för att dela på ansvaret för mottagandet av flyktingar på vår kontinent.

Klarar vi av detta så kommer vi att bryta den negativa spiral där medlemsland efter medlemsland konkurrerat om att erbjuda de sämsta möjliga mottagningsvillkoren i förhoppningen om att de asylsökande ska söka sig någon annanstans.

Berlin, Bryssel, London, Nice, Paris, – och nu Stockholm. Terrorism riktar sitt våld mot EU:s storstäder, just för att våra storstäder symboliserar vad de hatar: varje människas rätt att leva i frihet.

Vid varje attack har européerna visat solidaritet med varandra. Mot sin vilja stärker terroristerna vår samhörighet. Vi ska inte splittras. Frihet måste försvaras.

Vi liberaler vill öka EU:s möjligheter att skydda människorna i Europa genom att inrätta ett europeiskt FBI. När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det. EU:s polismyndighet Europol har 1065 anställda och EU drygt 500 miljoner invånare. Det ska jämföras med FBI som har 35 000 anställda i ett USA med drygt 320 miljoner invånare.

Europol behöver byggas ut och ges operativa befogenheter. För Europol har till skillnad mot FBI i USA inte rätt att driva egna förundersökningar eller bedriva operativt arbete runt om i medlemsländerna. Idag begränsas de till att bistå de nationella polismyndigheterna med information och specialistkompetens samt underlätta samarbete mellan de nationella myndigheterna.

Ett operativt Europol skulle exempelvis kunna etablera nationella enheter i medlemsländerna, med nationella poliser underställda Europols ledning i Haag i stället för Rikspolisstyrelsen.

Genom att arbeta tillsammans med kollegor från andra länder, i nära samarbete med den nationella polisen, skulle de kunna stärka arbetet mot den grova organiserade brottsligheten och terrorismen, samtidigt som det skulle öppnas intressanta karriärvägar för våra poliser.

En EU-åklagare som utreder och bekämpar gränsöverskridande brottslighet och fusk med EU-medel skulle stärka säkerheten och kampen mot korruptionen i Europa. En majoritet av EU-länderna går nu vidare för att skapa en sådan åklagarinstans. Men den svenska regeringen är emot, och i riksdagen är det bara Liberalerna som kämpar för att Sverige ska delta i åklagarsamarbetet. De andra partiernas linje är lika osolidarisk som den är obegriplig.

De flesta av samhällets grundläggande funktioner som exempelvis skolan, sjukvården, äldreomsorgen och socialförsäkringarna är och kommer att förbli ansvaret för de enskilda medlemsländerna. Men Europa står också inför en lång rad utmaningar som kommer att kräva mer och bättre samarbete.

Vi liberaler kommer aldrig att svikta i vår övertygelse i att det bara är ett öppet samarbetande EU som kommer att kunna skapa säkerhet och välstånd i vår globaliserade tid.

Det europeiska samarbetet ska utvecklas – inte avvecklas.

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna
Cecilia Wikström, Europaparlamentariker för Liberalerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM