Debatt

Vårdens sängar står tomma – gör något

Debattören: Regeringen bjuder in till kafferep – och flyr undan sitt ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vården skriker efter medarbetare. Var tionde vårdplats står hålls stängd. Det räcker inte att bjuda in till kafferep eller att tillsätta olika utredningar för att nästa år lägga fram en proposition, skriver sjukvårdspolitiker Peter Carpelan (M).

DEBATT

DEBATT. Den sjukvård vi bedriver i Sverige hör till världens bästa, mest moderna och högteknologiska. Det är bra att vi ligger i framkant, men det spelar inte någon roll om vi inte har tillräckligt många medarbetare som arbetar i våra verksamheter.

Som det är nu tvingas vi hålla vårdplatser stängda, samtidigt som trycket på akutmottagningarna och vårdavdelningarna ökar. Detta skapar långa väntetider och stor frustration hos barn, vuxna och äldre som måste vänta i timmar på att få vård.

Den situation som vi nu ser på akutmottagningarna och sjukhusen i hela landet sätter fingret på det grundläggande problemet: bristen på sjuksköterskor och vissa specialistläkare.

Att behöva anställa fler medarbetare i hälso- och sjukvården är vi i Stockholms läns landsting långt ifrån ensamma om. Det här är en utmaning för alla landsting och regioner i landet. Nyligen slog SCB fast att det kan komma att saknas 150 000 vård- och omsorgsutbildade om 20 år och runt 11 000 specialistsjuksköterskor om tio år.

I arbetet för att möta detta behöver den S-ledda regeringen samarbeta med oss och inte fly undan sitt ansvar. Här måste självklart alla landsting och regioner göra sitt yttersta för att vara attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsgivare, men regeringen måste ta de här utmaningarna på allvar och ta på sig ett tydligt ledarskap.

Jag efterfrågar därför en långsiktig strategi för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården från regeringens sida.

Vi i Stockholms läns landsting har precis antagit en kompetensförsörjningsstrategi. Vi vill göra vad vi kan för att attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare. Som jag ser det finns det i första hand fem områden som förtjänar stort fokus de kommande åren – också från regeringen sida.

De områdena är kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning och ledarskap.

En nationell kompetensförsörjningsstrategi skulle vara ett steg i rätt riktning och ge oss landsting och regioner verktygen att tillsammans jobba mot gemensamma mål.

Utöver detta finns det fyra saker som regeringen måste ta tag i så snart som möjligt:

1. Utöka antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor
Vi har en stor brist på sjuksköterskor i våra verksamheter. Regeringen behöver i samverkan med representanter för vård och utbildning utöka antalet utbildningsplatser på vårdutbildningarna till att motsvara hälso- och sjukvårdens behov.

2. Snabba på valideringen för nyanlända
Många av de flyktingar som nu kommer till Sverige har utbildat sig till läkare, sjuksköterskor eller andra vårdyrken utanför Europa. Problemet är att det tar alldeles för lång tid för nyanlända att få ett jobb som motsvarar deras utbildningsnivå. Vi måste ta tillvara deras kompetens.

3. Låt landsting och regioner överta ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen

Låt oss ta över ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen från staten och göra om den till en verksamhetsförlagd specialistutbildning med lön under utbildningstiden, i likhet med läkarnas specialisttjänstgöring. Dessutom skulle läkarnas och sjuksköterskornas specialistutbildningar kunna samordnas bättre under utbildningstiden.

4. Skapa tydliga kliniska karriärer för sjuksköterskor
Precis som läkarna behöver sjuksköterskor en tydlig karriärväg genom yrkeslivet som kopplar mot erfarenhet, kompetens, utbildning och lön. I dag saknas detta.

Vården skriker efter nya medarbetare. Var tionde vårdplats står hålls stängd. I det läget räcker det inte att bjuda in till kafferep eller att tillsätta olika utredningar för att nästa år lägga fram en proposition. Det krävs handlingskraft – nu.


Peter Carpelan


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

Det var på tiden att du ser problemen

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatten om krisen i vården

Vård & omsorg