Krävs tydligare mål för svensk elförsörjning

Replik från Lokalkraft Sverige om elmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utan mål och ansvar kommer energimarknaden att fortsätta vara ett lapptäcke av kortsiktiga politiska åtgärder, skriver Erik von Hofsten och Anders Pettersson.
Utan mål och ansvar kommer energimarknaden att fortsätta vara ett lapptäcke av kortsiktiga politiska åtgärder, skriver Erik von Hofsten och Anders Pettersson.

REPLIK. Det är dags för politiken att bestämma hur hög leveranssäkerhet vi ska ha i Sverige. Och vem som har ansvaret för att kunderna ska få den el de behöver.

Utan mål och ansvar kommer energimarknaden att fortsätta vara ett lapptäcke av kortsiktiga politiska åtgärder.

Vi håller med Lars Hjälmered, Camilla Brodin och Arman Teimouri om att ”det måste vara slut på dyra krisutryckningar som slår hårt mot både hushåll och företag”.

Samtidigt ser vi att den livaktiga diskussionen om kapacitetsbrist och elbrist handlar om en rad olika underliggande utmaningar och problem. Vissa problem är exempelvis mycket lokala, medan andra handlar om hela det nordiska elsystemet.

Frågan är vilken roll som politiken ska spela för att styra det här mycket komplexa systemet, och vad som kan lösas marknadsmässigt.

En utgångspunkt för politiken borde vara frågan om leveranssäkerhet. När den väl är definierad kommer det att bli tydligare vilka ytterligare politiska åtgärder som eventuellt behövs och hur regleringarna av marknaderna behöver utvecklas. 

Vi har hittills i Sverige tagit en hög leveranssäkerhet för given. Så given att ett nationellt mål för leveranssäkerhet av el saknas trots att branschen efterlyst det i många år. Sedan avregleringen av elmarknaden på 90-talet har politiska beslut i stället mest inneburit begränsningar för elförsörjningen i form av höjda skatter överlag och beslut om minskade intäkter för elnätbolagen av tillsynsmyndigheten, Ei.

Sammantaget har politiska beslut lett till att marginaler och leveranssäkerhet minskat för hela elförsörjningen. Som läget är i dag behövs ett omtag och en bra start vore ett tydligt nationellt mål för vilken leveranssäkerhet för el vi ska ha. Ett sådant mål behöver också ha en tydlig ansvarig instans, förslagsvis Svenska Kraftnät, SvK.

I den debatt om elnätsregleringen som nu pågår finns det en risk att barnet slängs ut med badvattnet.

Frågan om huruvida eljättar har tillåtits rulla över stötande stora belopp mellan olika reglerperioder får inte skymma en annan verklighet. Nämligen att det finns små och medelstora kund- och medborgarägda elbolag som använder överrullningen på ett ansvarsfullt sätt och som behöver den för att kunna utveckla verksamheten utifrån kundernas, det vill säga ägarnas, önskemål och behov.

Det är sannolikt så att inte alla kund- och medborgarägda elbolag kommer att använda överrullningspengarna men de bör ha möjlighet att göra det för att investeringar i elnäten inte ska behöva skjutas på framtiden. Långsiktighet och kontinuitet för elbolagen gynnar elkunderna.


Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, nätexpert Lokalkraft Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE