Debatt

I kväll vill jag ha era besked om välfärden

Lena Hallengren: De andra partierna måste bekänna färg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Coronapandemin har satt välfärdens behov i fokus. Jag hoppas att kvällens partiledardebatt blir ett tillfälle att blixtbelysa var de olika riksdagspartierna står i frågan om välfärdens villkor, skriver Lena Hallengren.

Foto: TT
DEBATT

DEBATT. Coronapandemin har prövat hela vårt samhälle och visat på brister i vår välfärd. Medarbetare inom sjukvård och äldreomsorg har gjort stora uppoffringar för att vårda drabbade och begränsa smittspridning.

Sedan 2014 har vi gjort stora satsningar på välfärden, nu måste vi ta nästa steg för att rusta samhället för framtiden.

När riksdagens partiledare och språkrör möts för debatt ikväll hoppas jag att fokus kommer ligga på välfärdens villkor.  

Socialdemokraterna är välfärdspartiet. Sedan 2014 har vi konsekvent förstärkt kommunernas ekonomi, eftersom vi vet att det är grunden för en fungerande välfärd. Det har varit vår styråra och det vi prioriterar.

Välfärden har därför i dag 100 000 fler medarbetare än när vi tillträde 2014. Den budgetproposition vi föreslagit för 2021 är historisk i det att staten aldrig tidigare gjort lika stora satsningar på kommuner och regioner. Det handlar om hela 30 miljarder kronor.

Jag vill särskilt nämna tre områden där regeringens budget kommer göra skillnad.

Sveriges äldre förtjänar en trygg ålderdom och äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete.

Vi föreslår en permanent förstärkning till kommunernas äldreomsorg om fyra miljarder varje år. Det är den största nationella satsningen på svensk äldreomsorg någonsin.

Satsningen kommer kunna leda till att fler kollegor kan anställas i äldreomsorgen, till fler platser på landets äldreboenden och sätta ett stopp för delade turer och otrygga anställningar. Vi fortsätter bygga ut den största kompetenssatsningen inom äldreomsorgen någonsin. Äldreomsorgslyftet innebär att anställda inom äldreomsorgen kan utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Det här är nyckeln till att höja kompetensen och statusen inom äldreomsorgen. Satsningen beräknas räcka till utbildning för 10 000 personer.

När det nya coronaviruset drabbade Sverige meddelande regeringen tidigt att staten kliver in och tar notan för merkostnader i sjukvård och äldreomsorg. Brist på pengar får inte stå i vägen för sjukvårdens och äldreomsorgens arbete.

Under våren behövde hälso- och sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19 eller andra akuta sjukdomar.

För att vården ska klara sitt viktiga uppdrag och hantera den vård som skjutits upp vill regeringen tillföra fyra miljarder till regionerna för 2021 och 2022.

Primärvården ska stärkas. Regeringen vill utöka den riktade satsningen till vårdcentraler och annan primärvård med 300 miljoner. Satsningen blir totalt 3,3 miljarder kronor under 2021 och 2022.

För mig som socialdemokratisk socialminister är det särskilt viktigt att jobba för att alla som vill ska ha en namngiven, fast läkarkontakt på sin vårdcentral. En fast läkarkontakt gör att man slipper berätta hela sin historia gång på gång.

Den fasta läkaren kan följa ens hälsa bättre och snabbare sätta in åtgärder vid behov.

Vi gör dessa satsningar för att en välfärd i världsklass är grunden för det starka samhället. När vården och äldreomsorgen fungerar så fungerar också samhället. Men det spelar också roll vem som styr i kommunerna.

Fokuserar man som kommunalpolitiker på låg skatt i stället för välfärd, då är det svårt för staten att skjuta till aldrig så mycket pengar.

Coronapandemin har satt välfärdens behov i blixtbelysning. Jag hoppas att kvällens partiledardebatt blir ett tillfälle att blixtbelysa var de olika riksdagspartierna står i frågan om välfärdens villkor.

Socialdemokraterna har alltid varit välfärdens parti. Nu är det hög tid för andra partier att bekänna färg.


Lena Hallengren, socialminister


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Så ska sjuka slippa köa olagligt länge för vård

ÄMNEN I ARTIKELN

Vårdpolitik

Vård & omsorg

Lena Hallengren

Coronaviruset

Sjukvård

Socialdemokraterna