Heltid är nyckeln för ett jämställt Sverige

Debattörerna: Kvinnor ska inte behöva välja mellan karriär och familj

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med heltidsarbete som norm i välfärdens verksamheter tar Sverige ett stort kliv mot en fullt jämställd arbetsmarknad. När fler arbetar heltid får välfärden ökad tillgång till kompetenta medarbetare, skriver Tobias Baudin, Kommunal, och Anders Knape, SKL.
Med heltidsarbete som norm i välfärdens verksamheter tar Sverige ett stort kliv mot en fullt jämställd arbetsmarknad. När fler arbetar heltid får välfärden ökad tillgång till kompetenta medarbetare, skriver Tobias Baudin, Kommunal, och Anders Knape, SKL.

DEBATT. Att fler kvinnor arbetar heltid är en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna som kan göras de kommande åren. Heltidsarbete ökar kvinnors möjlighet att vara ekonomiskt självförsörjande och minskar välfärdens rekryteringsbehov. Med heltidsarbete som norm i välfärdens verksamheter tar Sverige ett stort kliv mot en fullt jämställd arbetsmarknad.

När fler arbetar heltid får välfärden ökad tillgång till kompetenta medarbetare. Det skapar förutsättningar för ökad kontinuitet i verksamheten och en högre kvalitet i välfärdstjänsterna.

Men framför allt är heltidsarbete en nyckel för att skapa en jämställd arbetsmarknad. För män är det ofta en självklarhet att arbeta heltid. För kvinnor är det ofta lika självklart att arbeta deltid under perioder i arbetslivet. I välfärden är det särskilt vanligt att kvinnor i åldrarna 30 till 40 år går ned i arbetstid.

Kvinnors utbredda deltidsarbete är den största anledningen till att kvinnor har 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst jämfört med män. Eftersom fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor är arbetet med att göra heltid till norm i välfärden en tydlig jämställdhetsfråga.

Inom kommunal sektor jobbar bara drygt fyra av tio kvinnliga undersköterskor och skötare heltid. Deltidsarbete kan självklart vara nödvändigt i samband med att få barn eller i kombination med utbildning. Här har Sverige ett väl utvecklat socialförsäkringssystem med lagstadgade rättigheter till ledighet.

Men att arbeta deltid under längre tid får negativa konsekvenser för kvinnors lön, pension och karriärmöjligheter. Och allt hänger samman; föräldraledighet, vård av barn, deltidsarbete och huvudansvar för barn och hem samt det obetalda hemarbetet, vilket i sin tur medför mer sjukskrivningar. Kvinnors så kallade obetalda arbete ökar när de bildar familj medan männens obetalda arbete minskar.

Konsekvensen blir att kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden, vilket i sin tur innebär lägre chans till karriärutveckling, lägre löneutveckling och lägre avsättning till pension och socialförsäkringar.

SKL och Kommunal har sedan 2016 arbetat gemensamt för att heltid ska bli norm i välfärdens yrken. Vårt arbete har gett konkreta resultat. Alla 290 kommuner och 21 regioner har nu en plan för införandet av en heltidsorganisation, och andelen som arbetar heltid i välfärden ökar kontinuerligt. Samtidigt är vi långt ifrån klara. Det är ett långsiktigt arbete som kräver stort tålamod, speciellt från alla de chefer och medarbetare ute i kommunerna som gör heltidsresan i praktiken.

För att heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av hur välfärdens verksamheter organiseras och bemannas. Arbetsgivare och fackliga företrädare, chefer och medarbetare, behöver genom dialog och samverkan diskutera hur arbetstiden kan förläggas på ett hållbart sätt och säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna.

SKL och Kommunal vill öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Kommuner och regioner behöver gå i bräschen och slå tillbaka könsstereotypiska föreställningar om hur kvinnor och män förväntas bete sig på arbetsmarknaden. Kvinnor ska kunna arbeta heltid på samma premisser som män.

Det kräver att män och kvinnor i högre utsträckning delar på föräldraledighet, att både män och kvinnor arbetar heltid efter föräldraledighet, att båda tar ansvar för vård av barn och för det obetalda hemarbetet. Kvinnor ska inte behöva välja mellan karriär och familj, utan ha tillgång till både och.

Att fler arbetar heltid säkrar kompetensförsörjningen i välfärden och ökar kvinnors ekonomiska självständighet och trygghet. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad.


Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE