Invandrad arbetskraft är ett måste, politiker

Debattörerna: Gör det lättare att komma hit och jobba i stället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är oroande att partier nu lyfter frågan om att återinföra arbetsmarknadsprövning för arbetstillstånd. Tvärtom måste vi öka möjligheterna för högutbildade personer att komma hit, skriver Andreas Åström och Patrick Joyce, Almega.
Det är oroande att partier nu lyfter frågan om att återinföra arbetsmarknadsprövning för arbetstillstånd. Tvärtom måste vi öka möjligheterna för högutbildade personer att komma hit, skriver Andreas Åström och Patrick Joyce, Almega.

DEBATT. Konkurrensen mellan företag och länder om internationella talanger blir hårdare. De öppna svenska reglerna för kompetensinvandring är en stor fördel för Sverige i konkurrensen om högkvalificerad arbetskraft, enligt en aktuell ranking av OECD.

Därför är det oroande att partier nu lyfter frågan om att återinföra arbetsmarknadsprövning för arbetstillstånd. Tvärtom måste vi öka möjligheterna för högutbildade personer att komma hit.

Den globala konkurrensen om talanger växer. Under de senaste 15 åren har efterfrågan på högutbildad arbetskraft vuxit snabbare än utbudet inom de rika länderna. Antalet högutbildade som flyttar mellan OECD-länderna och till OECD-länderna från andra delar av världen har mer än fördubblats sedan år 2000.

I Sverige har bristen på kompetens inom tjänsteföretagen aldrig varit så hög som den var 2018, strax innan högkonjunkturen började klinga av. Fortfarande har nästan hälften av alla arkitektföretag och tekniska konsulter och 60 procent av alla IT-konsultföretag brist på personal, trots konjunkturnedgången.

Utan invandring av högutbildade IT-specialister och ingenjörer från bland annat Indien skulle bristen på kompetens varit ännu större. När OECD i en aktuell rankning rangordnar sina medlemsländer efter hur attraktiva de är för högutbildad arbetskraft, placerar man Sverige på andra plats. Det beror bland annat på en fin forskning, en hög innovationsgrad i näringslivet och en god livskvalitet. De höga skatterna på arbete drar dock ner betyget.

En stor fördel för Sverige i konkurrensen med andra rika länder om de internationella talangerna är, enligt OECD, våra generella regler för kompetensinvandring där arbetsgivaren och inte en myndighet avgör om det finns behov att rekrytera från utlandet.

Därför är det oroande att flera politiska partier vill begränsa reglerna för kompetensinvandringen och att vissa partier även öppnar för att återinföra myndighetsprövningen om arbetstillstånd. Även om syftet inte är att hindra kvalificerade personer att komma hit att arbeta, skulle en återinförd myndighetsprövning både försena och försvåra rekryteringen av högutbildad arbetskraft.

Fusk och missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring ska bekämpas. Men det har inget att göra med högkvalificerad arbetskraft som kommer hit och arbetar helt lagligt med kollektivavtalsenliga löner.

Istället måste det bli lättare för kvalificerade personer att komma till Sverige och arbeta.

Ett särskilt talangvisum bör införas som ger personer med hög utbildning eller särskild yrkeskompetens rätt att komma hit och söka arbete på plats. Utländska studenter och forskare måste få stanna i Sverige längre efter examen för att söka arbete. Att först utbilda utländska toppstudenter i Sverige för att de sedan ska få jobb i Berlin håller inte.

För att Sverige ska kunna lösa den stora kompetenskrisen och på sikt säkra det svenska välståndet krävs det att vi kan attrahera högkvalificerad arbetskraft. Att i det läget diskutera åtstramningar oroar näringslivet och riskerar att spä på företagens rekryteringsproblem.

Om Sverige ska fortsätta att ligga på pallplats när det gäller att locka till oss världens topptalanger får vi inte förstöra kompetensinvandringsreformen.


Andreas Åström, Chef Näringspolitik och kommunikation Almega
Patrick Joyce, Chefekonom Almega


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert: