Debatt

Jo, vi i Stockholm tar ansvar resten av landet

Replik från Leif Gripestam om klyftan mellan stad och landsbygd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hälften av statens inkomstskatteintäkter kommer från huvudstadsregionen trots att vi bara utgör 25 procent av landets befolkning, säger Leif Gripestam.
Hälften av statens inkomstskatteintäkter kommer från huvudstadsregionen trots att vi bara utgör 25 procent av landets befolkning, säger Leif Gripestam.

DEBATT

REPLIK. Att slåss mot väderkvarnar leder inte debatten framåt. Alla partier är överens om att en ekonomisk utjämning måste finnas mellan regioner och kommuner. Men långtifrån allt beror på omständigheter som inte är påverkbara.

Det är därför fel att debattera i termer av närande och tärande som Ingvar Persson, ordförande för Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner (FSV), gör.

Skatteutjämningssystemet omfattar 106 miljarder och det finns fog för en sammanhållen politik i Sverige. Men det är inte rimligt att hålla kommuner, som prioriterat relativt låg kommunalskatt, ansvariga för att andra valt att hålla den på en högre nivå. Det kommunala självstyret ger kommunpolitiker stor utrymme att göra prioriteringar. Det får återverkningar på kommunalskatten.

Skribenten har dock en poäng i att skatteutjämningssystemet borde göras om. Staten bör ta över hela ansvaret för systemet i stället för att skicka en del av notan till en region och ett antal kommuner som är nettobetalare.

Stockholmsregionen är mycket viktig för finansminister Magdalena Andersson och för hela Sverige ur ett avgörande perspektiv. Hälften av statens inkomstskatteintäkter kommer från huvudstadsregionen trots att vi bara utgör 25 procent av landets befolkning.

Huvudstadsregionen tar således i högsta grad ansvar för helheten och statens möjligheter att ge hela Sverige förutsättningar till en god service.

Om Stockholmsregionen även framgent ska kunna bidra till statskassan på det omfattande sätt vi nu gör är det viktigt att inte dra undan mattan för nödvändiga investeringar. En ekonomisk tillbakagång i Stockholmsregionen slår mot hela Sverige.

Hela Sverige ska även fortsättningsvis ges rimliga förutsättningar till service och utveckling. Det sker bäst genom att Sveriges främsta tillväxtmotor får bränsle att öka tempot i stället för att strypas genom en snäv syn på vi och dem.


Leif Gripestam, 1:e vice ordförande i Tillväxt- och regionplanenämnden, Region Stockholm (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Stockholm

LÄS VIDARE

DEBATT. Landsbygden kan inte vara 08:ornas kassako

ÄMNEN I ARTIKELN

Stockholm

Skattepolitik

Region Stockholm

Tillväxt