Malmö behöver ett riktigt flyktingstopp

Debattörerna: S och M erkänner inte hur allvarliga problem staden egentligen har

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kön av ankommande flyktingar till Malmö ringlade lång under hösten 2015. I dag skriver SD:s Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour att staden behöver ett riktigt flyktingstopp. ”S och M lägger fram tre blygsamma förslag som inte erkänner hur allvarliga problem Malmö har. ”
Foto: TT
Kön av ankommande flyktingar till Malmö ringlade lång under hösten 2015. I dag skriver SD:s Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour att staden behöver ett riktigt flyktingstopp. ”S och M lägger fram tre blygsamma förslag som inte erkänner hur allvarliga problem Malmö har. ”

DEBATT. Den tredje maj ställde sig Socialdemokraterna och Moderaterna i Malmö bakom en skrivelse från Malmö stads kommunstyrelseordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), till regeringen. I mediala sammanhang så har denna skrivelse blivit känd som ”brevet” där Socialdemokraterna i Malmö uppmanar till ”flyktingstopp”.

Vi Sverigedemokrater tillsammans med Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vägrade ställa oss bakom denna skrivelse och reserverade oss, dock av olika anledningar.

Till skillnad från vad som skrivits i medierna så förordar inte skrivelsen något flyktingstopp överhuvudtaget. Det S och M lägger fram är tre mycket blygsamma förslag som inte erkänner hur allvarliga problem Malmö egentligen har.

S och M vill att de nyanlända som bosätter sig i Malmö genom eget boende ska räknas av från den kvot av anvisade nyanlända enligt bosättningslagen, som Malmö väntas ta emot. Det innebär att S och M ställer sig bakom ett fortsatt flöde av nyanlända migranter till Malmö trots att Malmö stads årsredovisning 2016 visar att flyktingsituationen har bidragit till att socialtjänstens kostnader har ökat med 19 procent jämfört med 2015.

Ännu ett av förslagen i skrivelsen som S och M ställer sig bakom är att regeringen ska reformera EBO i syfte att säkerställa att det egna boendet är hållbart och innebär rimliga möjligheter för inkludering i samhället.

Detta förslag kommer när 69 procent av Malmös hemlösa har ett annat födelseland än Sverige, enligt Malmö stads kartläggning av hemlösa 2016, och 55 procent av Malmös hemlösa har inte ens ett svenskt medborgarskap.

Man kan i dag konstatera att Malmös hemlöshetsproblematik är ett invandringsproblem. Sedan 2005 har antalet hemlösa i Malmö ökat med 150 procent. Sedan 2009 har antalet barn i hemlösa hushåll ökat med 450 procent. I dag finns det hela 887 barn i hemlösa hushåll i Malmö.

Det tredje och sista förslaget som S och M ställer sig bakom är att regeringen ska säkerställa att staten tar fullt ekonomiskt ansvar för boendet under såväl asyl- som etableringsperioden.

Malmö stads nämnder har i sina årsanalyser beräknat kostnaderna för flyktingmottagandet mellan 2014 till 2016. Mellan 2014 till 2016 så betalade Malmö stads nämnder 2,5 miljarder kronor i direkta kostnader för flyktingmottagandet. Samtidigt har nämnderna fått 1,5 miljarder kronor i statsbidrag för att hantera flyktingmottagandet.

Det innebär att 1 miljard kronor som varit ämnad för kommunal verksamhet har bekostat flyktingmottagandet. Så mångfacetterad är flyktingmottagandets kostnader när det gäller Malmö stad.

Alla bidrag till trots, täcker de totalt sett, inte Malmö stads faktiska kostnader för invandringen.

Därför menar vi Sverigedemokrater att Malmö stad inte kan ta emot en enda nyanländ migrant till. Vår kommunala ekonomi blöder. Statsbidragen räcker inte till längre. Personalen klarar inte av mer. Vi kan inte ta emot fler. Situationen är ohållbar och vi står inför flera tuffa år och många svåra beslut.

Sverigedemokraterna Malmö vill:

Se över alla befintliga avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen och verka för att Malmö ska undantas från att tilldelas fler nyanlända enligt bosättningslagen.

Motsätta sig alla migrationsrelaterade förslag som innebär en kostnadsökning för Malmö.

Egen försörjning från arbete ska vara krav för att de som flyttar till Malmö ska få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.

Inrätta ett återvändarcenter i Malmö där personer som är utrikes födda, bortsett från adopterade, kan få hjälp att starta upp ett nytt liv i sina hemländer.

Begära att regeringen återinför id-kontroller för resenärer som kommer med färja, buss eller tåg från Danmark till Sverige.


Magnus Olsson, kommunalråd (SD), Malmö
Nima Gholam Ali Pour, politisk sekreterare (SD), Malmö


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: