Jämför inte oss med hemska nationalister

Replik från SD i frågan om att kvinnors frihet hotas av nationalism

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Riksdagen.se
SD:s Carina Herrstedt och Therese Borg svarar på Lena Ags artikel: ”Det finns nationalism som tar sig hemska uttryck. Att likställa vår nationalism med dylika former av nationalism är dock ohederligt.” skriver de.

REPLIK. Lena Ag från Kvinna till Kvinna målar upp en bild av svenska nationalister och därmed Sverigedemokraterna som rasister, populister och ett hot mot kvinnors frihet. Som kvinnor, nationalister och sverigedemokrater måste vi bemöta denna falska bild.

Det finns nationalism som tar sig hemska uttryck. Att likställa vår nationalism med dylika former av nationalism är dock ohederligt.

Vår nationalism är demokratisk, och inkluderande gentemot de som invandrat till Sverige. Vår nationalism syftar till att medborgarna ska känna gemenskap och trygghet, och innefattar alla medborgares lika rättigheter och skyldigheter utan undantag med grund i kön, etnisk bakgrund eller annat.

Vi förespråkar en mängd åtgärder som ska stärka kvinnors trygghet, verkar för bättre villkor inom yrken som är kvinnodominerade, och föreslår åtgärder för att motverka segregationen.

Aborträtten försvarar vi. Vi vill liksom våra nordiska grannländer tillåta fri abort fram till vecka 12, och därefter möjliggöra abort med tillstånd från Socialstyrelsen.

Att kvinnor och män ska göra traditionella val är inget som vi önskar oss. Vi uppmuntrar individuella livsval vare sig dessa följer eller bryter mot det traditionella.

Kanske inser Lena Ag nu att vi som nationalister hör till de som ”vill verka för det inkluderande, jämställda och jämlika Sverige.”


Carina Herrstedt, ordförande SD-Kvinnor
Therese Borg, ledamot Sverigedemokraternas partistyrelse


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM