Journalister ses som brottslingar av polisen

Debattörerna: Rikspolischefen måste sätta stopp för attackerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-02-17

Det senaste året har polisen vid fem tillfällen agerat gentemot journalister på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Nu kallar vi rikspolischefen till ett möte. Det måste bli slut på polisens attacker mot journalister, skriver Erik Halkjaer och Ulrika Hyllert. Poliserna på bilden har inte med texten att göra.

DEBATT. I en demokrati ska polisen skydda journalister. Det senaste året har polisen visat att journalister i stället ses som brottslingar. Journalistförbundet och RSF Sverige kallar nu rikspolischefen till ett möte. Det måste bli slut på polisens attacker mot journalister.

Det senaste året har polisen vid fem tillfällen agerat gentemot journalister på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Enskilda felaktigheter kan förekomma inom alla organisationer, men det senaste årets händelser vittnar om strukturella problem inom polisen när det gäller synen på grundlagen och journalisters rätt att verka i en demokrati. 

Journalistförbundet och Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige) har därför bett om ett möte med Rikspolischefen Anders Thornberg. Syftet är att få klarhet i vad som görs inom polisen för att komma till rätta med problemen.

Händelserna i korthet:

Februari 2023. Det senaste i raden på exempel är polisens ingripande mot den TV4-journalist som bevakade en rättegång i Attunda tingsrätt. Anledningen var att journalisten misstänktes ha tagit bilder in i en rättegångssal, vilket sedan 2019 är förbjudet.

Trots att journalisten nekade till brott hindrade polisen på plats journalisten i sitt arbete och beslagtog även kamerans minneskort. 

November 2022. Personer från NMR angrep journalister som bevakade en högerextrem manifestation vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm den 30 november. Trots att journalisterna bad polisen om hjälp ingrep inte polisen.

Det resulterade i att journalisterna tvingades avbryta sitt arbete av säkerhetsskäl och inte kunde fullfölja sitt journalistiska uppdrag att bevaka manifestationen.

Augusti 2022. I augusti genomfördes en klimataktion på motorvägen, Södra länken, i Stockholm. En journalist som var på plats för att göra en dokumentär för SVT greps misstänkt för sabotage, trots att han inte deltog i aktionen eller på annat sätt störde polisens arbete. Journalisten fördes av polis till Södertälje.

Där tvingades han ta av sig kläderna och fördes till en cell. Utrustning, med minneskort, beslagtogs och han hölls frihetsberövad i nio timmar.

Juni 2022. Två journalister som är på plats för att bevaka en klimatmanifestation i Stockholm förs bort av polis. Detta trots att det fanns andra journalister på plats som bevakade demonstrationen på liknande sätt och trots att journalisterna erbjöd poliserna att ta kontakt med deras uppdragsgivare.

Polisen omhändertog och sökte igenom journalisternas utrustning samtidigt som de fördes bort i polisbil. Journalisterna släpptes av norr om Stockholm.

April 2022. Ett journalistteam som skulle göra ett inslag för SVT filmade klippbilder på polishuset i Rinkeby. Ett agerande som vid den tidpunkten var helt lagligt, vilket polisen borde haft kännedom om.

Trots det kommer sju beväpnade poliser ut ur polishuset och tar kameran och leder bort en av journalisterna. Kameran tas tillfälligt i beslag och poliserna går igenom kamerans innehåll.

Händelserna beskriver inte bara en arrogans och oförståelse inför journalisters rätt att bevaka viktiga samhällshändelser. Det visar också på stora kunskapsbrister när det gäller polisens begränsningar att beslagta utrustningar som innehåller källskyddade uppgifter. 

Allmänheten ska kunna lita på att uppgifter som lämnas till journalister hanteras anonymt. Journalisters tystnadsplikt regleras i grundlagen och den journalist som bryter tystnadsplikten och inte skyddar sina källor kan straffas med fängelse. 

Att polisen inte följer de regler som finns om att respektera journalisters tystnadsplikt är ytterst allvarligt. Det är inte bara en kränkning mot den enskilda journalisten. Det riskerar att skada allmänhetens förtroende för källskyddet i stort.

Journalistförbundet och RSF Sverige hade ett möte med polisens presschef, Varg Gyllander, i juni. Då diskuterades hur polisen bör agera i förhållande till journalister. 

Vi erbjöd oss också att bidra till att öka kunskapen inom polisen. Till exempel när det gäller journalisters och allmänhetens rätt att fotografera och samla in uppgifter enligt grundlagen.

Enligt Journalistförbundet och RSF Sverige är det uppenbart att det fortsatt finns stora brister i polisens kunskaper om dessa för demokratin så grundläggande frågor. Vi förutsätter att polisen snarast agerar för att täppa igen kunskapsluckorna. 

Vi har därför bjudit in rikspolischefen Anders Thornberg till ett möte för att diskutera frågan. 

Vi är medvetna om att rikspolischefen har många utmanande frågor på sitt bord. Att upprätthålla de demokratiska principer som riksdagen beslutat om bör dock ligga högt upp på Anders Thornbergs agenda.


Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser Sverige 
Ulrika Hyllert, ordförande Svenska journalistförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.