Åtalet strider mot internationell rätt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Fel att antyda att Etiopiensvenskarna får ”skylla sig själva”

STÅ UPP FÖR JOURNALISTERNA Att anklaga Martin Schibbye och Johan Persson för dumdristighet är som att skylla lidandet och övergreppen på offren.

Uppmärksamheten kring journalisterna Martin Schibbyes och ­Johan Perssons öde har vuxit, men diskussionen präglas fort­farande av en märklig återhållsamhet. Allt som oftast ­antyds att de får skylla sig själva som beger sig till en så pass farlig plats, och att behandlingen av dem utgör en intern, ­etiopisk ­angelägenhet.

Vi delar inte den uppfattningen.

Martin Schibbye och Johan ­Persson reste till Ogaden för att rapportera om en av de fattigaste och mest eftersatta regionerna i Etiopien. Torka och svält är återkommande katastrofer, därtill kommer en väpnad ­konflikt ­mellan etiopiska säkerhets­styrkor och gerillagrupper som kräver ett ökat självstyre för ­Ogaden.

I Human Rights Watchs ­rapport Collective Punishment: War ­Crimes and Crimes against ­Humanity in the Ogaden area of Ethiopias Somali Regional ­State beskrivs hur de ­etiopiska säkerhets­styrkorna avskärmar gerillan från ­befolkningen ­genom att fördriva ­människor från sina byar, som ­sedan bränns ned. Säkerhetsstyrkorna ­utför godtyckliga gripanden av ­civila som svepande anklagas för att stödja motståndsrörelsen.

I fängelserna förekommer systematisk tortyr, summariska avrättningar och kvinnliga ­fångar utsätts för upprepade gruppvåldtäkter.

Ett av säkerhetsstyrkornas ­effektivaste instrument är den etiopiska terroristlagen, Anti-Terrorism Proclamation No 652/2009.

Definitionen av en terroristhandling är oerhört vid och innefattar allt från mord till att anordna en demonstration som stör trafiken.

Därtill kommer att varje person som tillhandahåller något, vad som helst, till en utpekad terrorist, kan straffas enligt terroristlagen. Även den som publicerar artiklar som kan uppfattas som positivt inställda till terroristhandlingar ­faller under terroristlagen. Straffen sträcker sig från fängelse i 10 år till dödsstraff.

Anklagelserna mot ­Martin Schibbye och Johan Persson innehåller inte några påståenden om att de deltagit i faktiska ­terroristhandlingar. Vad som sägs är att de miss­brukat sin ställning som journalister ­genom sina kontakter med Ogaden National ­Liberation Front och därigenom till­handahållit moralisk stöd till ONLF. Det finns även en ­passus om att de studerat oljeutvinningsprojektet i Ogaden och projektets kopplingar till säkerhetsstyrkorna, vilket påstås ha skett i ONLF:s intresse.

Den etiopiska terroristlagen och åtalet mot Martin Schibbye och Johan Persson kränker ­flera av de rättigheter och grundläggande rättsprinciper som uppställs i internationell rätt, bland annat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ­Internationella Rödakors­kommitténs tolkningar av Genèvekonventionerna.

Vill UD verkligen bevaka ­Martin Schibbyes och Johan Perssons rättigheter måste det därför ­klargöras att det är just dessa rättigheter som kränks.

Först då kan krav att frige dem på allvar riktas mot Etiopiens ­regering och det internationella samfundet.

Att anklaga den som försöker rapportera om lidandet för civilbefolkningen i Ogaden för ­terrorism, eller dumdristighet, är ­detsamma som att ­skylla ­lidandet och övergreppen på ­offren. Vad vi behöver nu från ansvariga politiker, debattörer och journalistkollegor är inte fler åsikter, utan fastare principer.

Vi måste tala med en röst: ­Frige Martin Schibbye och Johan ­Persson omedelbart!

Lotta Schwarz

Ordförande i Svenska Fotografers Förbund

Jonas Nordling

Ordförande i Svenska Journalistförbundet

Ulrika Knutson

Ordförande i Publicistklubben

Jesper Bengtsson

Ordförande i Reportrar utan ­gränser

Arne König

Ordförande i Europeiska Journalistfederationen

Ola Larsmo

Ordförande i Svenska PEN-klubben

Lasse Hejdenberg

Ordförande i Pressfotografernas Klubb

Thomas Olsson

Advokat för Martin Schibbye och Johan Persson

Max Ahlgren

Advokat för Martin Schibbye och Johan Persson