Humbug hör inte hemma i vården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2011-09-29

Debattörerna: Att läkare förespråkar homeopati är förbluffande

Med häpnad har vi, och säkert många med oss, tagit del av nyheten att homeopati och husläkaruppdraget är helt förenligt. Åtminstone om högsta förvaltningsdomstolens utslag häromveckan dras till sin spets. En läkare som jämte sedvanlig behandling också ordinerade sina patienter homeopatisk, så kallad, behandling, har enligt högsta instans alltså inte gjort något fel.

Det handlar om en husläkare som i sin ordinarie yrkesutövning har rekommenderat sina patienter homeopatiska medel, där de ingående substanserna har spätts ut många, många gånger om så att det i slutänden i praktiken handlar om vatten, mot sådant som eksem, utbrändhet, foglossning och huvudvärk. Dessa medel saknar, till skillnad från de medicinska behandlingar som en allmänläkare ska använda sig av, givetvis all vetenskapligt dokumenterad effekt.

Att en läkare i svensk hälso- och sjukvård ska använda sin läkarroll för att förespråka homeopati, eller någon som helst annan ovetenskaplig humbug, är för oss helt oacceptabelt. Att möjligheten ens föresvävade en utbildad, verksam specialistläkare är helt förbluffande. Vi har svårt att tro att fler fall kan förekomma – men vi vill säkerställa att det inte ska vara möjligt i Stockholms läns landsting.

En läkare, med eller utan den vita rocken på, är inte en privatperson. Hon eller han representerar svensk hälso- och sjukvård, och uppträder i kraft av detta och i läkarrollen med en särskild auktoritet. Det innebär också ett stort ansvar, där kravet att bedriva vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet är absolut grundläggande. Även om homeopati och annat ovetenskapligt hokuspokus bara rekommenderas vid sidan om ordinarie evidensbaserad behandling, så är det oförenligt med vårdens uppdrag.

Varje patient ska kunna känna sig trygg i att få modern, säker och vetenskapligt förankrad behandling när man vänder sig till vården. Allt kvacksalveri, av vad slag det vara må, undergräver hälso- och sjukvårdens legitimitet.

Socialstyrelsen och HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) har försökt stoppa homeopati-doktorn, bland annat med en flerårig prövotid där han ställs under uppsikt. Högsta rättsliga instans anser uppenbarligen inte att rådande lagstiftning ger utrymme att sätta definitivt stopp för denna häpnadsväckande, horribla verksamhet. Risken är istället att han får efterföljare.

Vi har tidigare kritiserat att vårdens tillsynsmyndigheter har för slöa verktyg, eller ibland inte använder de verktyg de har, för att komma till rätta med fuskande och felande läkare av olika slag. Den nya patientsäkerhetslagen har förtjänstfullt höjt ribban, men nu är det hög tid att bli orolig. Efter ett domslut som öppnar dörren för homeopati inom väggarna för svenska vårdcentraler och sjukhus behövs både ord och handling. Vi och andra landsting kan göra vårt genom att vara tydliga mot våra egna verksamheter och dem som har avtal med oss, att vi inte accepterar humbug. Men om lagen behöver ses över och skärpas, måste regering och riksdag kunna visa den handlingskraften.

Vetenskapen ska råda i vården.

Anna Starbrink (FP)

Personal- och produktionslandstingsråd Stockholms läns landsting

Ordförande i Folkpartiets sjukvårdspolitiska programgrupp

Birgitta Rydberg (FP)

Sjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting

”Gruppledare” för sjukvårds-folkpartisterna i Sveriges Kommuner och Landsting

Följ ämnen i artikeln