ÅSIKT

Inseminera mera!

DEBATT

Pridefestivalen drar i gång i Stockholm i dag, om nu någon hade missat detta. Liberala Ungdomsförbundet ska dela ut inseminationspaket till lesbiska på festivalområdet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi gör det i en protest mot att lesbiska inte får insemineras på sjukhus i Sverige, skriver LUF:s ordförande Birgitta Ohlsson på Aftonbladet Debatt i dag.

Som feminist och förespråkare av lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, framträder tydliga mönster för mig i de senaste årens homodebatt. Tack och lov sa den svenska riksdagen tydligt ett efterlängtat ja till homosexuellas rätt att prövas för adoption på samma villkor som oss heterosexuella. Men kvinnornas rättigheter inom HBT-samhället (homo-, bi och trans) har åter hamnat i skymundan trots att insemination antagligen för överskådlig framtid är ett betydligt vanligare sätt för homosexuella att skaffa barn än genom adoption. Fram tills lagen ändras, det vill säga så att lesbiska har möjlighet att insemineras på sjukhus i Sverige på samma villkor som heterosexuella kvinnor kommer Liberala Ungdomsförbundet att dela ut inseminationspaket med handbok och sugrör till lesbiska. Vi startar under Stockholm Pride denna veckan.

Jag utgår helt och hållet från barnets perspektiv i mitt ställningstagande. Som jag ser det är inte frågan om lesbiska kommer att fortsätta att skaffa barn utan på vilket sätt. I framtiden kommer antalet homosexuella föräldrar att öka.

År 2000 publicerade SCB en stor undersökning, ”Homosexuellas syn på barn och familjebildning”, där 2 150 personer deltog. Av dessa uppgav 19 procent att de är föräldrar i dag, men 33 procent att de räknar med att vara föräldrar inom fem år. Om lagstiftningen förblir som den är i dag svarar 44 procent att de kan tänka sig att inseminera utomlands. Om lagstiftningen ändras, så att sjukhusinsemination blir möjlig i Sverige, svarar endast två procent att de kan tänka sig att inseminera utomlands. Det viktiga med detta är att en lagändring skulle leda till att barn som tillkommer genom insemination får möjlighet att ta reda på vem den biologiska pappan är. I Sverige är det nämligen möjligt för barnet, då det uppnått mogen ålder, att få reda på det.

Det finns mycket forskning om biologiska barn från insemination av lesbiska t ex Brewaeys med flera i Human reproduction (1997), Golombok med flera i The Journal of child psychology and psychiatry (1997), Chan m.fl. i Child development (1998) och Abdalla med flera i The Journal of child psychology and psychiatry (1999). De samlade resultaten visar att dessa barn, jämfört med barn som inseminerats i heterosexuella förhållanden,inte på något sätt utvecklas annorlunda. Dessa resultat är också i linje med den svenska forskning om barn till homosexuella, som Katarina Malmström vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och Karin Zetterqvist Nelson, Tema barn, Linköpings universitet, tagit fram.

Vid insemination finns det en risk att spermiernas kraft har försvagats.

Hur mycket beror på tiden som har förflutit mellan sädesavgången och inseminationen samt hur temperaturen varit. Spermierna är som mest befruktningsdugliga i cirka 24 timmar efter sädesavgången. Den bästa tidpunkten för insemination är strax före ägglossningen så att spermierna får någon dags ”försprång”.

1. Ta till vara spermierna och förvara dem.

Det är precis så enkelt man gör det. Skapa en känslomässigt tillfredställande miljö. Burken ska ha ett tättslutande platslock som ska sättas på för att skydda sperman från att torka ut och förvaringen bör helst inte överstiga sex timmar i rumstemperatur.

2. Inseminera. När det är dags för införandet, tag platssugröret och sug försiktigt upp spermier i röret. Håll ett finger för den över öppningen så kan sperman inte rinna ut igen. För in sugröret i vagina, så djupt det går utan att trycka eller lirka. Blås försiktigt i sugröret. Upprepa.

Finns det särskilda sjukdomsrisker: Alla parter bör naturligtvis vara hiv-testade. Men det finns annars inga särskilda sjukdomsrisker vid insemination jämfört med vaginalt samlag.

Detta under förutsättning att utrustningen är ren och inte tillför bakterier under transporten eller inseminationen. Skölj därför plastburken och locket med hett vatten cirka tio minuter innan användandet. Skaka den torr. Skölj också plastsugröret och skaka det rent innan användandet.

Vad säger lagen? Det är inte juridiskt straffbart att donera sperma som en del tror. Det är däremot förbjudet för en man att sälja sin sperma, eller att ”vanemässigt” donera sperma till kvinnor. Lagen gör ingen skillnad på hur barnet kommit till, så länge det inte rör sig om assisterad befruktning som man får från sjukvården där vissa speciella regler kan gälla. Det är denna lagstiftning som inte är öppen för homo- eller bisexuella kvinnor i samkönade förhållanden. Det är bara när sjukvården tillhandahåller sperma från en donator som donatorn avstår från faderskapet. Den så kallade inseminationslagen omfattar bara insemination på sjukhus. Vid en privat insemination, måste faderskapet uppges på samma sätt som vid alla graviditeter. Det så kallade Örebro-fallet visar att faderskapet är juridiskt bindande även efter många år och då fadern kanske inte varit vårdnadshavare i praktiken. Barnet kommer därför att få två föräldrar såväl biologiskt som juridiskt, en man och en kvinna.

Riksdagens adoptionsbeslut öppnar dock för att lösa problemet juridiskt genom närståendeadoption. Men denna adoption är inte giltig förrän den har genomförts, vilket betyder att barnet i alla fall när det föds kommer att ha den biologiska pappan som en av vårdnadshavarna. Om den biologiska mamman är ogift måste en faderskapsutredning göras. Inom äktenskap behövs inte detta, eftersom fadern förutsätts vara far till barnet tills motsatsen bevisats. Men en ensamstående kvinna eller en med registrerat partnerskap med en kvinna, måste uppge vem som är far till barnet för de sociala myndigheterna. Det enklaste är att skriva ett så kallat faderskapserkännande. På frågan om barnet alstrats genom samlag är det enklast att svara ja, eftersom inseminationslagen bara behandlar inseminationer i sjukvården är det likgiltigt om ni utfört en insemination på egen hand.

Det är enkelt att berätta hur man går till väga för att skaffa barn genom insemination. Men inga hjälpredor i världen kan ersätta allt det föräldraansvar som kommer att krävas minst tjugo år framöver. Barn till homo- och bisexuella föräldrar i samkönade förhållanden har dock redan från början en fördel. De kan aldrig komma till ”av misstag”. Med ett medvetet valt föräldraskap kommer ett ansvarstagande som inte alla barn till heterosexuella föräldrar får. Tyvärr har denna insikt inte slagit Sveriges lagstiftare, riksdagen. Inseminera mera!

Ge barn chansen att få födas i varma och kärleksfulla förhållanden av ansvarstagande föräldrar oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Birgitta Ohlsson (Förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet Riksdagskandidat folkpartiet liberalerna Stockholms stad)