ÅSIKT

Sverige ska inte vara stöldligornas paradis

Moderaterna: Skärp straffen och gör det lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: JOHNER
Andelen tillgreppsbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat under senare år och i dag uppskattas dessa ligor ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige, skriver Tomas Tobé.
DEBATT

DEBATT. Vi lever i en tid då påfrestningarna för rättsväsendet är uppenbara för oss alla. Det går inte en vecka utan att vi får nya rapporter om gängkriminalitet och skjutningar.

Vid sidan av löpsedlarna pågår en annan oroande utveckling som gäller inbrott och andra former av stölder.

Andelen tillgreppsbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat under senare år och i dag uppskattas dessa ligor ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige.

Det handlar om brottslighet med hög organisationsgrad där ligorna utvecklat en väl uppbyggd logistik och förmåga för hantering av stöldgods, logi och transporter. Stöldgodset förs inte sällan snabbt ur landet. Polisens bedömning är att tillgreppsbrottsligheten i Sverige kommer att öka i takt med att de utländska stöldligornas blir ännu mer aktiva. 

Samtidigt är andelen inbrott som klaras upp rekordlågt och i de fall någon väl lagförs och döms för brott är straffen alldeles för milda. Det bidrar till att göra Sverige attraktivt för utländska stöldligor.

Det är hög tid att ta utvecklingen på allvar. Situationen kräver en rad nya åtgärder.

  • Skärpta straff för inbrott och slopad mängdrabatt. För att fånga upp allvaret i den kränkning som det innebär att bli utsatt för ett inbrott vill vi införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år. Genom att höja minimistraffet får man till en straffskärpning, på riktigt. Moderaterna vill även slopa dagens form av den så kallade mängdrabatten. Detta kommer i praktiken bland annat leda till mer än dubbelt så långa fängelsestraff för den som döms för att ha begått flera inbrott.

  • Fler utvisningar på grund av brott. Brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning även om återfallsrisk inte föreligger. Det skulle bland annat träffa den som – enligt dagens regler – döms för grov stöld bestående i ett bostadsinbrott. Vi vill vidare se över de förhållandevis högt ställda krav som uppställs för att utvisa en EU-medborgare som begått brott i Sverige. En sådan översyn bör omfatta en kartläggning och analys av praxis i övriga EU-länder. Den fria rörlighetens syfte är inte att underlätta för utländska medborgare att begå brott i Sverige

  • Stärk Tullverkets befogenheter att söka efter stöldgods. Idag är det alldeles för lätt att föra ut stöldgods ur Sverige. Tullverkets tjänstemän bör omedelbart ges befogenhet att stoppa och genomsöka fordon samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods. 

  • Fler utländska personer som avtjänar straff i svenska fängelser ska överföras till sitt hemland. Idag finns det ungefär 1000 personer med utländskt medborgarskap som avtjänar ett längre fängelsestraff i Sverige. Kostnaden för detta är högt; mer än 1,2 miljoner kronor årligen per individ. Vi vill därför ställa krav på berörda myndigheter att påtagligt öka antalet överföringar av fångar med utländskt medborgarskap till sina respektive hemländer – ett ärende om överföring ska alltid initieras när en person med utländskt medborgarskap dömts till ett fängelsestraff som är längre än sex månader.

  • Ett effektivare utredningsarbete mot seriebrottslighet. Polismyndigheten bör ges i uppdrag att stärka arbetet med brottssamordning i samtliga polisens regioner, bland annat behövs tydliga riktlinjer om vilken instans som har ansvaret för att samordna brottsutredningar mot en och samma gärningsmän, eller liga av gärningsmän, när de misstänkta brotten begåtts i olika delar av landet. Vi vill också att polisen stärker det internationella samarbetet särskild med de länder vars medborgare ingår i de internationella stöldligorna. Syftet bör bland annat vara att underlätta identifiering av gärningsmän. 

En av statens mest centrala uppgifter är att se till att det finns en rättssäker och effektiv rättsordning. Den uppgiften måste även omfatta inbrott och andra så kallade vardagsbrott – trots att vi lever i en tid då gängkriminaliteten kräver särskilda insatser från de brottsbekämpande myndigheterna.

Om vi inte agerar finns en betydande risk att Sverige alltjämt kommer uppfattas som attraktivt för utländska stöldligor.


Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2018

Brott

Inbrott