Debatt

Så kämpar vi – för kvinnorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Alliansen: Vi tar strid mot skattehöjningar för Sveriges kvinnor

En huvudfråga för Göran Hägglund, Jan Björklund, Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson är att kvinnor – och män – ska kunna leva på sin egen lön.
En huvudfråga för Göran Hägglund, Jan Björklund, Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson är att kvinnor – och män – ska kunna leva på sin egen lön.

I morgon är det internationella kvinnodagen. Det är en dag värd att fira. Samtidigt finns mycket kvar att göra för att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. Steg för steg ökar alliansregeringens politik tryggheten och friheten för både kvinnor och män.

En huvudfråga är att kvinnor och män ska kunna leva på sin egen lön. Det har vi tagit fasta på och sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare. Resultatet är kraftigt förbättrade marginaler för vårdbiträden, förskollärare, sjuksköterskor och andra kvinnodominerade yrkesgrupper. Jämfört med 2006 får en sjuksköterska behålla närmare 1 750 kronor mer i plånboken varje månad. För ett vårdbiträde handlar det om en extra månadslön efter skatt varje år. Vi kommer nu att ta strid mot de som vill höja skatterna för Sveriges kvinnor.

Många kvinnliga medarbetare i välfärdssektorn upplever dagligen att möjligheterna att påverka och utvecklas i arbetet är för små. Ett ökat fokus på medarbetarna i den svenska välfärden är därför viktigt. Det handlar om möjlighet till vidareutbildning och bättre ledarskap, men också om att välfärden måste stå öppen för nytänkande och mångfald.

För oss är det självklart att alla i kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg ska ha möjlighet att starta eget eller välja mellan olika arbetsgivare. Att fler kvinnor äger företag är viktigt för ökat inflytande och ekonomisk frihet. En ökad mångfald i välfärden möjliggör också ökad valfrihet. Det möjliggör för den ensamstående föräldern eller äldre i särskilda boendet att välja de välfärdstjänster som passar just dem.

Avdraget för hushållstjänster, som nu diskuteras flitigt, är ett annat exempel på hur jobb och företagande kan uppmuntras, samtidigt som många får det enklare att få livspusslet att gå ihop. Dessutom får kvinnor som tidigare var verksamma i den svarta sektorn nu tillgång till social trygghet och pension.

Ett jämställt Sverige handlar också om att flickor och pojkar får en rättvis start i livet. Vi prioriterar därför en bra skola där alla elever ska bli sedda, kunna utvecklas och ges möjlighet att nå sin fulla potential utan att hindras av stereotypa könsroller. Lärare har nu större möjligheter att stävja stök och bråk i skolan, som när det äger rum ofta värst drabbar flickor och kvinnliga lärare. För att uppmuntra ett jämnare uttag av föräldraledigheten har vi infört en jämställdhetsbonus.

En kvinna som utsätts för våld och brott berövas helt sin frihet. Mest grundläggande för jämställdheten är därför att bekämpa våld mot kvinnor eller hedersrelaterat våld och förtryck. Med ökade resurser, fler poliser och skärpta straff har vi gjort en del, men mer behöver göras. Vi måste lägga mer fokus på det förebyggande arbetet och stödet till brottsoffer. Framför allt måste vi ta diskussionen om värderingar. Om vad som är accepterat och inte i vårt samhälle.

Allians för Sverige står för värderingar om frihet och alla människors möjlighet att göra ­sina egna val. Kvinnor ska ha samma möjlighet som män att leva på sin lön, göra karriär och få avlastning i hemmet, utvecklas i jobbet, driva företag och känna trygghet. Vi nöjer oss inte med mindre än att det gäller alla. Kvinnor som män.

Så kämpar vi – för kvinnorna

Fredrik Reinfeldt (M)
Maud Olofsson (C)
Jan Björklund (FP)
Göran Hägglund (KD)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt