Bloggarna är en maktfaktor – vad än politikerna säger

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

John Aravosis: Den kollektiva kreativiteten ger en bättre granskning av makten

"Somligt ska du inte lyssna på, bloggar och liknande öppnar en sluss, människor som inte mår bra kan avreagera sig, säga och tycka vad som helst – och hur ska jag förhålla mig till det?" (Fredrik Reinfeldt, intervju, M Magasin, nr 1, 2006)

Här har den lyssnande partiledaren Fredrik Reinfeldt mer rätt än han själv inser – bloggar öppnar en sluss för människor att uttrycka sig som de vill. Det kanske är svårt att förhålla sig tillför en del, men det handlar om människors politiska engagemang. Bloggarna har funnits med en tid, i vissa former så länge som kanske tio år eller mer, och det har under stor del av den tiden varit väldigt enkelt att förhålla sig till dem. Genom att inte lyssna. Den tiden är förbi. Engagerade medborgare, oavsett om de mår bra eller ej, har blivit en medial maktfaktor. Det är inte för att de har tillgång till nyare teknik, bättre datorer eller tjusigare bloggverktyg. Det är för att de samarbetar. För oss båda som är djupt engagerade i hbt-rörelsen har bloggen och olika nätverk för progressiva bloggare inneburit helt nya möjligheter för att synliggöra sådant som andra vill marginalisera.

I den amerikanska politiken har detta varit ett faktum i fem-sex år, i Sverige är fenomenet något nyare. I samband med det amerikanska presidentvalet 2004, började samarbetet mellan de större bloggarna på vänsterkanten bli allt djupare. Att de amerikanska bloggarnas sammankomster numera bevistas av representanthusets talman och en lång rad andra höga beslutsfattare styrker tesen om att bloggarna är en maktfaktor. Att den konservativa tv-kanalen Fox dessutom sänder långa inslag för att försöka misskreditera ovan nämnda sammankomster, och dessutom närvarar på dem vittnar om detsamma. Människor som organiserar sig och samarbetar är makt.

Denna form av folkrörelsearbete är numera inte längre något främmande inom svensk opinionsbildning och har man inte redan bestämt sig hur man ska förhålla sig till den så är det läge att göra det nu. Det vi bevittnat under de senaste två åren är kraftigt fördjupat samarbete bland de progressiva bloggarna. Kraften hos individuella bloggare ökar mångdubbelt när kanalerna för informationsspridning skapas och fungerar väl.

Att PR-konsulter väljer att betrakta bloggvärlden som ett digitalt mingel bevisar med önskvärd tydlighet att man inte förstått den inneboende kraft som opinionsbildning i allas händer faktiskt innebär. Det är inget mingel, det är ett instrument som väl använt kan ha direkt och tydlig inverkan på politiken. Medan det digitala minglet pågår för vissa har progressiva bloggare i Sverige lyckats få regeringen att erkänna att de för sig med fel sysselsättningssiffror, fått igång medial granskning av Almegas rut-siffror samt under flera veckor grävt upp och försett nyhetsredaktionerna med ny information om utrikesminister Carl Bildts förehavanden i Lundin Oil. Därtill finns massvis med andra exempel av varierande inverkan, för många för att lista här.

Somliga är också av den något märkliga åsikten att detta samarbete är kvävande för kreativiteten – vilket egentligen faller på sin egen orimlighet. Som bloggare finns det ingen motsättning mellan att arbeta individuellt och att arbeta med andra. I dagsläget ansluter sig en ny bloggare till nätverket Netroots varannan dag, lokala träffar sker regelbundet förutom i de tre stora städerna också på en rad andra orter i landet. Man byter erfarenheter och tips med varandra. Inte nog med att man förstärker sin kreativitet – den kommer också till nytta.

Progressiva rörelser har en historia av att arbeta på detta sätt inom snart sett vartenda område man sökt influera, och den amerikanska erfarenheten vad gäller bloggarna är en tydlig vägledning för vad som påverkar och förändrar världen. Att de svenska och de amerikanska progressiva nätrötterna närmat sig och numera samarbetar med varandra är i sig inget särskilt förvånande. Båda nätverken har uppstått som följd av att man kämpar i underläge när det gäller såväl högerns media som högerns pengastarka lobbyorganisationer – och således blivit tvungna att utveckla alternativa kanaler.

Reinfeldt har onekligen rätt i att det har öppnats en sluss. Det är det bara att förhålla sig till.

John Aravosis
Chefredaktör för AMERICAblog.com, en av USAs mest inflytelserika
progressiva bloggar med över 300 000 unika besökare i månaden.
Nyligen internationellt aktuellt med sina avslöjanden om BP:s redigerade bilder.

Alexandra Einerstam
En av Sveriges mest inflytelserika hbt-bloggare.
Bloggar på hbt-sossen.blogspot.com

Båda är aktuella i den kommande boken ”Netroots – en
progressiv bloggrörelse som sätter agendan” (Bilda Förlag).
Mer information på boken.netroots.se.

Publisert: