Fas 3 är slöseri med arbetslösas tid

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MAGDALENA ANDERSSON: Arbetslösa borde kunna renovera miljonprogramsbostäder

Magdalena Andersson (S), ekonomipolitisk talesperson

Arbetslöshet är ett slöseri. Och med fas 3 i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin betalar Sverige dyrt för att sysselsätta långtidsarbetslösa med uppgifter som ingen efterfrågar på riktigt – det får inte ens vara sådant som någon efterfrågar. Detta är den enskilt största insatsen för långtidsarbetslösa idag. Vi socialdemokrater vill sluta gömma undan långtidsarbetslösa i Fas 3. Istället ska pengarna satsas på riktiga jobb och på riktig utbildning som leder till jobb.
 

I dagarna är det tre år sedan Sveriges riksdag beslutade om att stoppa alla nya anvisningar till fas 3. Bakgrunden var bland annat kritik mot att oseriösa anordnare tjänar pengar på att ta emot dessa arbetslösa. För en del företag har det blivit själva affärsidén. Men det handlar också om att fas 3 är en form av slutstation. Det är väldigt få som anvisas till fas 3 som går vidare till arbete eller till studier. Trots riksdagens beslut växer fas 3 hela tiden. Den borgerliga regeringen har struntat i beslutet. Enligt de senaste uppgifterna från Arbetsförmedlingen befinner sig mer än 34 000 människor där. Det är fler människor vad något enskilt privat företag har anställda i Sverige.

Fas 3 är ekonomiskt oansvarigt och ett slöseri med människors tid och handlingskraft. Det behöver inte vara så här. Det finns verkliga uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som behöver utföras och som skapar värde i samhället. Därför vill vi avskaffa fas 3 och investera i extratjänster – riktiga jobb med en avtalsenlig lön där den som arbetar får göra verklig nytta.

Vi ser stora behov av avlastning i välfärden. Det finns arbetsuppgifter i välfärden som behöver utföras men inte hinns med idag. Många anställda berättar att det finns gott om jobb som behöver utföras – men som inte blir utfört för att tiden inte räcker till. Fler anställda i välfärden bidrar till god kvalitet och omvårdnad.

Flera av miljonprogrammets områden har blivit symboler för ett Sverige som dras isär. Av åldersskäl krävs en storskalig renovering av miljonprogrammets bostäder. Dessa bostäder står inför nödvändig upprustning på grund av naturligt slitage och åldrande. Underhållet är bristfälligt på sina håll. Många bostäder skulle behöva energieffektiviseras, vilket både skulle spara pengar och minska klimatpåverkan från dessa bostäder. Därför vill vi att extratjänster ska kunna användas av kommunala bostadsbolag som komplement när man genomför nödvändiga renoveringar.

Sverige har antagit 16 ambitiösa miljömål. Många arbetsinsatser krävs lokalt för att Sverige ska nå dessa mål. Även här finns konkreta arbetsuppgifter som kan lösas av människor som varit arbetslösa länge. Extratjänster bör kunna skapas inom ramen kommuners miljöarbete för att förstärka arbetet med att nå miljömålen. Det här är uppgifter som förbättrar vårt klimat och vår miljö, men som allt för ofta inte kan prioriteras i kommuner med en ansträngd ekonomi.

Fas 3 har döpts om och kallas nu Sysselsättningsfasen i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Det räcker inte att döpa om saker om innehållet fortsätter att vara lika ogenomtänkt. Extratjänster är något helt annat. Det innebär att långtidsarbetslösa inte längre ska utföra aktiviteter som inte behövs. De ska istället kunna utföra riktiga jobb i kommunal och ideell sektor. Långtidsarbetslösa som tar en extratjänst ska få avtalsenlig lön för sitt arbete, istället för de mycket låga ersättningsnivåer som många har i Fas 3. Långtidsarbetslösa ska också få betydligt bättre möjligheter till utbildning.

Det är inte lätt att få ett arbete om man har varit arbetslös väldigt länge. Just därför måste dessa människor få de bästa och mest effektiva insatserna utifrån där de befinner sig. Med erfarenheter från vanliga arbetsuppgifter, referenser från en vanlig arbetsgivare, och fler möjligheter till utbildning ökar chansen att få ett arbete som inte är subventionerat av det allmänna. Uppenbarligen räcker det inte med riksdagsbeslut för att få stopp på fas 3. Sverige behöver byta regering för att det ska hända.

Magdalena Andersson

Publicerad: