ÅSIKT

Nu vill vi se politiskt ansvar och ledarskap

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

TCO: I dessa frågor förväntar vi oss att Alliansen och de rödgröna samarbetar

Eva Nordmark.

Med Sverigedemokraternas besked i dag är läget i riksdagen mycket allvarligt. I valet i september röstade en stor majoritet av väljarna på partier i politikens mittfåra. Men riksdagen är nu handlingsförlamad och ett främlingsfientligt ytterlighetsparti står med taktpinnen i riksdagen och firar triumfer.

TCO:s medlemsförbund samlar nära 1,3 miljoner medlemmar, viktiga samhällsbärande yrkesgrupper som exempelvis lärare, tjänstemän i industri och handel, sjuksköterskor, poliser och journalister. De gör sitt yttersta på jobbet varje dag och har rätt att förvänta sig detsamma av de som är satta att styra landet.

Nu krävs politiskt mod och handlingskraft. Tiden är över för att peka finger åt varandra och hitta syndabockar.

Det är dags för riksdagen att fokusera på fler och bättre jobb, att stärka svensk konkurrenskraft och öka investeringar i kunskap och infrastruktur. Vi har stora utmaningar med fallande skolresultat, ungdomsarbetslöshet, bristande jämställdhet och ökande sjukskrivningar. Politikerna måste försöka hitta det som förenar och inte det som splittrar.

I Sverige finns en lång tradition av att ta ansvar. I krissituationer men även då det krävs långsiktiga beslut har svenska politiker förmått skapa breda lösningar. Nu ställs denna förmåga på prov.

På flera viktiga områden är egentligen samsynen ganska stor eller i vart fall inte mindre än att det borde det vara möjligt att nå breda uppgörelser – om viljan finns.

Utbildning och omställning. Enigheten är stor om att skolan behöver såväl resurser som arbetsro och förbättrade villkor för lärarna. Den eftergymnasiala utbildningen behöver byggas ut och forskningen stärkas. Sverige måste också bli bättre på att tillvara kompetensen hos människor som kommit hit från andra länder. Konkurrenskraften är även beroende av möjligheterna till omställning för den som har förlorat eller riskerar att förlora sitt arbete. Det finns en bred samsyn för en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen som ett sätt att stärka tryggheten och förbättra möjligheterna till omställning. Det vore därför anmärkningsvärt om det efter valet inte finns någon sådan majoritet i riksdagen.

Skatterna. Istället för ständiga mindre förändringar upp och ner i skattesystemet behövs det en ny bred skatteöverenskommelse. Skattesystemet bör utformas på ett sätt som stimulerar drivkrafter för arbete, tillväxt och företagande samt gynnar utbildning och ansvarstagande i arbetslivet samtidigt som det bättre säkrar välfärdens finansiering.

Välfärdens organisering. Även välfärden mår bra av stabila spelregler. Diskussionerna om vinster i välfärden bör fokuseras på hur kvalitet, valfrihet och ett effektivt användande av skattemedel kan kombineras.

Jämställdhet. Jämställdhetspolitiken behöver en nystart och där finns också möjligheter att skapa majoritet för en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen.

Valrörelser bedrivs ofta i höga tonlägen, men nu är tiden inne för att anknyta till den svenska traditionen av att söka långsiktiga och breda lösningar. Parterna på arbetsmarknaden klarar av att komma överens även när utgångspositionerna är väldigt långt från varandra.

Politisk låsning är ett recept för stagnation. De låsningar som vi nu ser är skapade av politiken själv. Att vi fått en låst situation i riksdagen är inte väljarnas fel, utan resultatet av val som ledningarna för de politiska partierna har gjort. Nu är tid för ödmjukhet och ledarskap, en vilja att ge lika mycket som  att ta. Både de rödgröna- och allianspartierna måste nu för landets bästa söka kompromisser och breda lösningar. 

Eva Nordmark

Ordförande TCO

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik