ÅSIKT

Ny lag kan öka diskrimineringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Fi om hedersvåld

1 av 2 | Foto: Linnea Bruno (Fi).

Szyber och Forslund Mustaniemi (KD) är oroliga för att Feministiskt initiativ inte vill skapa en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld. Brottsrubriceringarna ”grov kvinnofridskränkning” och ”grov fridskränkning” gäller oavsett om gärningsmannen heter Muhammed eller Sven, och oavsett motiv.

Fi har en skarp politik vad gäller våld i nära relationer, oavsett uttrycksform. Till skillnad från Alliansen vill Fi ha ett totalförbud mot både barn- och tvångsäktenskap, samt att polis även ska få ansvar att hämta hem en ungdom som gifts bort utomlands. Vidare vill vi se ett statligt grundstöd till kvinnojourerna som till stor del sköts av ideella. I den mån finansiering finns i dag är det ofta i form av projektstöd. Vi menar också att det behövs bättre utbildningar för alla relevanta professionella för att göra säkrare riskbedömningar. Socialtjänst och skola behöver ökade resurser för att kunna arbeta förebyggande.

Som forskaren Minoo Alinia konstaterat, är det en myt att våld i hederns namn godkänns, planeras och utövas av hela kollektivet – kvinnor som sökt sig till kvinnojourer har ofta blivit räddade av några just inom familjen eller släkten. BRÅ visar att utlandsfödda redan är diskriminerade i rättssystemet vad gäller våldsbrott. Med en ny brottsrubricering ser vi en risk för ökad diskriminering och rättsosäkerhet i bedömningar.

Det Sverige behöver är en skarpare lagstiftning mot det faktiska hotet och våldet och ökad kunskap om rasism, sexism och homofobi inom rättsväsendet.

Veronica Svärd och Linnea Bruno

Riksdagskandidater Feministiskt initiativ