Debatt

Det som står på spel är vår valfrihet

Slutreplik från Irene Svenonius om privata vårdalternativ

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För invånarna i Stockholms län, som jag företräder, skulle vinstförbud få dramatiska konsekvenser, skriver Irene Svenonius.

SLUTREPLIK. Ardalan Shekarabi (S) är tillsammans med statsminister Stefan Löfven huvudansvarig för att det numera knappt går att skilja på Vänsterpartiets och Socialdemokraternas välfärdspolitik. Det är en omsvängning som utgör ett allvarligt hot mot den valfrihet som många – särskilt i Stockholmsregionen – i dag ser som en självklarhet.

Det är särskilt anmärkningsvärt att Erika Ullberg, gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting, ställer sig bakom regeringens förslag till vinststopp, samt lokalt går till val på att avskaffa vårdval. Det har dessutom varit S-politiker från Stockholm som drivit igenom vänstersvängen på nationella kongresser.

Socialdemokraterna driver en politik som särskilt hotar Stockholmarnas möjlighet till valfrihet och tillgänglighet i vården och omsorgen. En mångfald av vårdgivare i kombination med valfrihet har givit länsborna korta vårdköer – och möjliggjort fler vårdbesök.

Under den här mandatperioden har regeringen höjt skatterna med 60 miljarder och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats och polistätheten minskat i Sverige. Regeringens misslyckande är monumentalt. Det försöker socialdemokraterna nu skyla över.

Den S-ledda regeringen och de röda landstingen klarar inte vården. I stället för att under mandatperioden kapa köer och välkomna privata aktörer, går man till val på att vårdcentraler och specialistmottagningar ska slås igen.

Jobbhälsobarometern visar att privat vård och omsorg har bättre arbetsmiljö än offentlig verksamhet, en viktig fråga för att klara personalförsörjningen framåt. En återgång till offentliga monopol är inte vägen framåt för välfärden, det är raka motsatsen.

Det behövs dessutom nationella välfärdsreformer som minskar byråkrati, underlättar decentralisering av beslutsfattande från politiker till välfärdens medarbetare och att människor själva ska få fatta viktiga välfärdsbeslut. Vad gäller sjukvården behövs tuffa kvalitetskrav där vi som professionella beställare säkerställer god kvalitet och trygghet, och slänger ut leverantörer som inte klarar kraven.

För invånarna i Stockholms län, som jag företräder, skulle vinstförbud få dramatiska konsekvenser. I vårt län är två av tre vårdcentraler fristående. Sex av tio läkarbesök sker hos privata vårdgivare. Fyra av tio anställda inom hälso- och sjukvården arbetar hos en vårdgivare som inte ägs av landstinget. Utan det privata vårdutbudet skulle vårdköerna bli lika långa som i S-styrda landsting, och vårdens medarbetare skulle få färre arbetsplatser.

Det som står på spel i september är i praktiken den framtida rätten att som patient välja vårdcentral, skolbarns möjlighet att välja mellan skolor, och att äldre ska kunna välja mellan olika äldreboenden.


Irene Svenonius, landstingsstyrelsens ordförande Stockholms län (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM