ÅSIKT

MP:s klimatåtgärder är ineffektiva, Lövin

Replik från Moderaternas Maria Malmer Stenergard om miljöpolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Fredrik Wennerlund
Miljöpartiets dyra symbolåtgärder sker på bekostnad av en mer effektiv politik, skriver debattören i en replik.
DEBATT

REPLIK. Klimathotet är en av vår tids stora ödesfrågor. Om detta är Moderaterna och Miljöpartiet helt överens. Det är också en stor styrka att vi över blockgränserna har enats om världens kanske mest ambitiösa klimatmål. Det stärker ett litet land som Sverige i vår viktiga uppgift att vara ett grönt föregångsland.

Isabella Lövin menar att de borgliga partierna vill döda klimatdebatten genom att påstå att vi alla vill samma sak. Det är faktiskt ett ganska märkligt argument. Sju av riksdagens åtta partier är som bekant överens om Sveriges klimatmål.

Vi vill helt enkelt samma sak, nämligen att rädda klimatet. Att vi stakar ut en annan väg mot målen innebär inte att vi vill döda debatten. Tvärtom.

Vi vill visa på en hoppfull väg i svensk klimatpolitik, där innovationer och höga ambitioner kan skapa verkliga resultat, både i Sverige och i andra länder.

Moderaterna presenterade nyligen en klimatpolitisk rapport med 50 konkreta förslag. I den fokuserar vi på hur Sverige kan bli ett verkligt grönt föregångsland.

Genom att inrikta de politiska åtgärderna på de största svenska utsläppskällorna – transporterna och basindustrin – kan vi uppnå störst resultat när det gäller att minska de svenska utsläppen.

Vi föreslår bland annat klimatavdrag för basindustri som minskar sina utsläpp, och snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur.

Samtidigt är vi övertygade om att vi måste förena världens mest ambitiösa nationella klimatarbete med ett globalt ansvarstagande.

Därför vill vi fortsätta prioritera internationella klimatinvesteringar och utsläppsminskande åtgärder i biståndet. Vi kan bara beklaga att Isabella Lövin inte delar dessa ambitioner.

Regeringen må ha goda intentioner, men dessvärre uteblir resultaten av den rödgröna klimatpolitiken. Under de senaste två åren har utsläppen till och med ökat, enligt Statistiska centralbyrån. Det är detta som borde bekymra Lövin – inte att flera partier i Sveriges riksdag vill rädda klimatet.

Sju av åtta av regeringens klimatåtgärder har dömts ut som ineffektiva av Konjunkturinstitutet.

Att trots det klamra sig fast vid dem gör inte Sverige till ett grönt föregångsland. Tvärtom. Vi har varken tid eller råd med omvägar mot klimatmålen.

Dyra symbolåtgärder sker på bekostnad av en mer effektiv politik. Ett exempel är flygskatten som bara riskerar att flytta de svenska utsläppen till andra länder.

Miljöpartiet kan kalla det en ambitiös klimatpolitik, men det kommer Moderaterna aldrig att göra. Vi väljer att lyfta blicken och sträva efter effektiva åtgärder som verkligen tar oss mot målen.


Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här


Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM