ÅSIKT

Övervakningskameror löser inte problemen

Replik från förhandlingsansvariga på Kommunal till Irené Svenonius (M) om våldet på sjukhusen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Lösningen är inte att vi kameraövervakas. Vi behöver fler kollegor så att vi kan göra det jobb som stockholmarna förväntar sig av oss, skriver Catharina Häggbom och Carina Lenngren, förhandlingsansvariga för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset

REPLIK I en debattartikel skriver regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Irene Svenonius (M) att hon vill se fler övervakningskameror på Stockholms sjukhus. Orsaken ska vara den mängd hot och våld som de anställda i Region Stockholm säger att de utsätts för.

Det är bra om man tar tag i frågor som gäller hot och våld i arbetslivet. Men vi ställer oss skeptiska till Svenonius verklighetsbeskrivning och huruvida ökad kameraövervakning på våra arbetsplatser är rätt väg att gå för att lösa dessa problem.

Man kan lätt få intrycket av debattartikeln att problemen med hot och våld inom Region Stockholm uteslutande beror på kriminella gäng. Och även om man inte ska bortse från det, är vår bild att en stor del av konfrontationerna på sjukhusen beror på att vanliga och annars laglydiga medborgare blir aggressiva på grund av exempelvis långa väntetider.

Det är heller inte så att alla de fall av hot och våld som Svenonius hänvisar till har ägt rum på regionens akutmottagningar. Problembilden är inte i första hand att våra akutmottagningar har förvandlats till vilda västern, utan att det saknas personal och resurser för att effektivt lösa akutmottagningarnas primära uppgift, akutsjukvård.

Övervakningskameror löser inte dessa problem. De hindrar inte någon från att hota och begå våldshandlingar. De är en reaktiv lösning på ett problem som behöver förebyggande åtgärder. Dessutom måste man fråga sig vad en kameraövervakad arbetsplats där arbetsgivaren dessutom sparar materialet skapar för arbetsmiljö?

Vi måste komma tillrätta med de problem som finns med hot och våld på våra sjukhus. Vi kan aldrig acceptera att våra medlemmar utsätts för fara på jobbet. Men lösningen är inte att vi kameraövervakas. Vi behöver fler kollegor så att vi kan göra det jobb som stockholmarna förväntar sig av oss. Vi behöver stöd av ordningsvakter när hotfulla situationer uppstår. Vi behöver tillgång till kompetensutveckling så att vi har verktygen att hantera situationer som kan bli hotfulla.

Som ansvarig för personalfrågorna i Region Stockholm är Irené Svenonius välkommen att kontakta oss så kan vi säkert komma fram till lösningar som förbättrar arbetsmiljön och gör våra arbetsplatser tryggare.

Catharina Häggbom
Carina Lenngren, förhandlingsansvariga för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här