Debatt

Tiggeri ska mötas med mer gemensam välfärd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vänsterpartiet: Skapa statlig pott för att ge hemlösa tak över huvudet

De starka bilderna i Aftonbladets reportage från romska byar i Rumänien talar sitt tydliga språk – så här ser den yttersta fattigdomen i dagens Europa ut. Det är denna verklighet som tvingar ut människor på Europas gator för att försörja sig och sina barn, barn som föds in i ännu en generation av utblottade romer som inte ens räknas tillräckligt av staten för att registreras.

Tiggarna på våra gator är ett akut tecken på en pågående social katastrof i dagens ojämlika Europa.

Den fattigas utsträckta hand ställer vårt samhälle inför tydliga politiska frågor: ska vi bekämpa fattigdomen med välfärd, medmänsklighet och gemenskap? Eller ska vi jaga de fattiga med förbud och ordningsvakter för att slippa se dem?

Vi har stått inför samma frågor förut. Historiskt lyckades vi i Sverige utrota den akuta fattigdom och misär som leder till tiggeri. Svaret då var att bygga ett välfärdssamhälle: Om du blir arbetslös hjälps vi alla åt, och om jag blir sjuk gäller detsamma. Vi investerade i bostäder, utbildning och hälso- sjukvård. Arbetarrörelsen skapade kollektiva lösningar av det som högern ville låta vara den enskildes tragedi. Att tro att svaret på frågorna ser annorlunda ut i dag än det gjorde då är antingen naivt eller cyniskt.

Vänsterpartiets politik går ut på att skapa en värld där alla människor har bostad, arbete och trygghet. Men under tiden måste vi även hjälpa dem som har det allra värst. De som lever på våra gator kan inte vänta. Därför behövs även välorganiserade och värdiga lösningar här och nu för människor som befinner sig i en ovärdig situation.

Vi vill ha ett Europa där ingen tvingas ut på gatorna för att försörja sig och sina barn. För att uppnå det måste EU vända ryggen åt en ekonomisk politik som stryper möjligheterna till välfärdslösningar och ökar privatiseringarna. Så länge åtstramningspolitiken får fortsätta är det de mest sårbara som pressas ut på gatorna först – romer och resande från Rumänien, papperslösa från fruktodlingarna i Sydeuropa och arbetslösa från Grekland.

Medlemsländerna måste föra en ekonomisk politik för arbete och välfärd som går hand i hand med kamp mot diskriminering. Vänsterpartiet kämpar därför mot åtstramningspolitiken och för att makthavarna i EU ska använda mer resurser på att skapa arbeten, bekämpa fattigdom och ta fram politiska sanktioner mot länder som diskriminerar sina medborgare. I arbetet med strukturfonder måste de fattiga som berörs ges egenmakt att skapa projekt för självförsörjning.

I Sveriges kommuner bemöts fattiga migranter väldigt olika. I några kommuner har man valt att försöka erbjuda värdiga lösningar för boende och barnomsorg, medan andra främst riktar in sig på att avhysa och skicka tillbaka migranterna.

För att lösa den akuta situationen kring boende i Sverige föreslår Vänsterpartiet en statlig pott som kommunerna kan söka medfinansiering ur, för att skapa tak över huvudet för hemlösa. Det kan gälla fler platser på härbärgen eller tillfälliga uppställningsplatser med vatten och sanitet. Avhysningar bör endast ske om det finns alternativ. Ingen människa ska behöva jagas från sin sovplats utan att ha någonstans att ta vägen.

När vi nu återigen möter akut fattigdom på våra gator och torg handlar högerns förslag om att städa undan de fattiga så de slipper se dem. Rasisterna försöker göra karriär på att hetsa mot Europas mest utsatta.

Vi vill i stället bekämpa fattigdomen och under tiden hitta värdiga lösningar. Vi vet att medmänsklighet vinner i längden. Den skillnaden mellan oss är inget nytt.

Christina Höj-Larsen

Läs mer

Lägren i Malmö – en kåkstad har vuxit upp i Pildammsparken.

Resan till Sverige – familjerna som skuldsätter sig för att resa till Sverige och tigga.

Barnen som blev kvar – om barnen som väntar i Rumänien medan deras föräldrar tigger i Sverige.

Detta flyr de i från – Aftonbladets ledarredaktion besökta romska samhällen i Rumänien.

Det är fattigdomen vi måste bekämpa – förslag på åtgärder från Aftonbladets ledarredaktion.

DEBATT Gör en Marshall-plan för Europas romer – Rickard Klerfors, Hjärta till hjärta, skriver.

DEBATT Att förbjuda tiggeri löser inga problem – Marika Markovits, Stockholms stadsmission, skriver.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Tiggarnas situation

ÄMNEN I ARTIKELN

Tiggarnas situation

Vänsterpartiet

Socialpolitik