Tiggarna är offren – inte vi som ser på

Debattören: När ministrar vägrar stå upp för mänskliga rättigheter måste vi säga ifrån

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att regeringsföreträdare lyfter Eskilstunas repressiva förslag som en väg framåt i stället för lyckade fattigdomsbekämpande insatser är oförståeligt, skriver Joakim Månsson Bengtsson.
Foto: TT
Att regeringsföreträdare lyfter Eskilstunas repressiva förslag som en väg framåt i stället för lyckade fattigdomsbekämpande insatser är oförståeligt, skriver Joakim Månsson Bengtsson.

DEBATT

DEBATT. Rättighetsbaserade insatser bidrar till minskad fattigdom och därmed till att minska antalet medmänniskor som tvingas be om hjälp för sin försörjning.

Detta är vad vi alla vill. Ingen borde behöva vara tvungen att be om hjälp på gatan för att försörja sina barn, för att kunna betala den livsviktiga operationen, för att köpa mediciner till sin sjuka mormor eller liknande. Den enda vägen mot ett sådant samhälle att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras.

EU-medborgare i utsatthet ska inte bemötas med fler repressiva och ibland aggressiva samt skadande förslag till åtgärder som gör deras situation ännu värre. De behöver få sina mänskliga rättigheter respekterade och tillgodosedda.

Det finns kommuner som tillsammans med ideell sektor samt myndigheter samarbetar för att minska lidande, bekämpa fattigdom och utsatthet och möjliggöra för samhällsinkludering. Ett av flera exempel är Lunds modell.

Där finns Härbärge året om samt ett extra härbärge under fyra kalla månader och dessutom camping mellan oktober–mars. Det har möjliggjorts genom ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) mellan kommunen och ideell sektor.

Adderat till insatserna för tak över huvudet, tillgång till rinnande vatten, sanitärt acceptabla förhållanden, mat och tillagningsmöjligheter, trygghet, psykisk och fysisk hälsa sker också samhällsguidning.

Personalen följer med till vårdcentraler och sjukhus, arbetsförmedlingen, potentiella arbetsgivare, skatteverket, banken, stöttar i bostadssökande, polisen och socialförvaltning med flera.

Personalen och volontärer i Föreningen Hjälp tiggare i Lund, som bedriver verksamheten i Lund, hjälper också till med CV-skrivning och språkövning.

I Lund samarbetar många instanser på ett fantastiskt vackert sätt med samma mål.

Ett sådant arbete bör uppmuntras men just nu hämmas det av uttalanden från ministrar och ansvariga samordnare. De står inte upp för mänskliga rättigheter utan uttalar sig som om offren är de personer som ser fattiga som ber om hjälp utanför mataffären.

De som behöver samhällets stöd är de medmänniskor som på grund av ett diskriminerande system har exkluderats och försatts i extrem fattigdom.

Att regeringsföreträdare lyfter Eskilstunas repressiva förslag som en väg framåt i stället för Lunds verklighetsbaserade fattigdomsbekämpande och rättighetsbaserade insatser är för oss oförståeligt.

Lund styrs i minoritet av Socialdemokrater och Miljöpartister som ska uppmärksammas för deras samarbetsförmåga, arbete för att minska lidande och säkerställa mänskliga rättigheter. Andra framgångsrika exempel är Gotland och Göteborg.

Jag har informerat flera ministrar och Länsstyrelsens ansvariga samordnare om detta flera gånger. Vi kommer att fortsätta, för vi kan aldrig acceptera en debatt som handlar om något annat än mänskliga rättigheter och kampen mot antiziganism.  

Jag ber er igen att lyssna och agera utefter de konventioner vi har att rätta oss efter. Jag ber också Miljöpartiet och de interna Socialdemokratiska organisationerna att reagera starkt på vad S-ministrarna anför. Vi måste vara många som säger ifrån nu.

Mänskliga rättigheter är för alla och ska respekteras överallt.


Joakim Månsson Bengtsson, vice ordförande i Föreningen Hjälp tiggare i Lund och riksdagskandidat för Feministiskt Initiativ


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE