Var tog ert stöd efter Metoo vägen, Polisen?

Debattörerna: Halva befolkningen känner sig inte trygg – nu måste ni börja prioritera sexualbrott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Polisen behöver arbeta mycket mer med sexualbrott, skriver debattörerna.

Foto: Johan Nilsson

DEBATT. I världens mest jämställda land dödas 13 kvinnor per år till följd av våld i nära relationer. Varje dag begås cirka 100 våldtäkter.

Mitt i påskfirandet har Stockholm skakats av flera överfallsvåldtäkter och våldtäktsförsök. De utsatta kvinnorna har varit på väg hem från jobbet, rest med kollektivtrafik eller varit på allsvensk premiär i fotboll. Ett antal män har tagit sig friheter de egentligen inte har. Överfallsvåldtäkter är den minst vanliga typen av våldtäkt, de flesta våldtäkter begås utav någon offret känner. Att så många överfallsvåldtäkter skett under en kort period sprider en känsla av otrygghet.

I dagsläget har 15 000 personer skrivit på ett nationellt upprop för en mer rättssäker hantering av sexualbrott. Det är en indikation på att många känner sig otrygga och kräver en förändring.

Vad gör polisen för att skapa ett tryggt samhälle för alla? Varje våldtäktsfall som läggs på hög är ett svek mot samhället. Läget är akut. Vi kräver att kvinnors säkerhet prioriteras nu.

Metoo-revolutionen har varit det största feministiska steget framåt sedan kvinnlig rösträtt. Vi har berättat, läst, gråtit, känt frustration och chockats när tystnaden har ersatts av ett kvinnovrål.

I samband med metoo har regeringen lagt fram ett förslag på en samtyckeslag, sex ska vara frivilligt. Vi saknar dock en reaktion från Polisens sida. Vilken typ av åtgärder har de vidtagit efter #metoo?

Justitieminister Morgan Johansson menar på att Polisen har tillräckligt med resurser men måste prioritera sexualbrotten. Polisen hävdar att de inte har tillräckligt med resurser och att de tvingas bortprioritera sexualbrott på grund av det ökade antalet mord och mordförsök.

Problemet är mycket mer komplext än så. Vi saknar följande åtgärder för att få kontroll över den rådande situationen.

 • Inför en åtgärdsplan inom Polisen.
  Polismyndigheten har till uppgift att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Halva befolkningen känner sig inte trygga och därmed krävs en åtgärdsplan inom Polisen.

  Polisen bör ha en nollvision gällande sexualbrott. För att uppnå detta krävs det att sexualbrott prioriteras, att poliser specialist utbildas inom sexualbrottsutredning och att ny teknik för att utreda den här typen av brott används.
 • Utred rättsväsendet.
  Utred vad det låga antalet uppklarade våldtäkter beror på. Vad hade krävts för att det skulle bli en fällande dom? Hur kan utredningar förbättras?

  Att öka kunskapen inom sexualbrott hos polis, domare, jurister och åklagare är väsentligt för att öka rättssäkerheten och det allmänna förtroendet för rättsväsendet. En obligatorisk utbildning bör därför ges till alla som jobbar med sexualbrott. Många som blivit utsatta för sexualbrott upplever att de känner sig ifrågasatta och att de inte bemöts av professionalism i förhör och i domstol. Därför är det särskilt viktigt att det finns kunskap om hur sexualbrottsutsatta bör bemötas.
 • Höj kompetensen inom skolan.
  I syfte att förebygga sexualbrott måste kompetensen inom skolan höjas.

  Lärare och pedagoger ska utbildas inom förebyggande och åtgärdande
  arbete av trakasserier och sexuellt våld. Många unga beskriver sexuellt våld som en normal del av deras vardag.

  Dickpicks och kränkningar är inget ovanligt i skolvärlden. Integrering av ett stödmaterial som till exempel ”Stopp! Min kropp!” från Rädda Barnen borde vara obligatoriskt inom undervisningen i syfte att lära barn att sätta gränser och behandla varandra med respekt.

Den senaste tiden har det debatterats om metoo har gått för långt. Vi kan konstatera att det inte är metoo som gått för långt utan mäns våld mot kvinnor. Det är du och jag som förändrar världen. Vi måste tillsammans börja förändra vårt samhälle till en trygg plats för alla.


Parisa Amiri, frilansjournalist
Gabriella Ohlzon, ordförande Me Too Sweden


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Jo, män har kollektivt ansvar för övergreppen

LÄS OCKSÅ

DEBATT. Hela min familj har gått sönder av ryktet

Publisert: