ÅSIKT

Hur tänker du egentligen, Carl Bildt?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Utmaningen är att få bort krigsherrar och droghandlare från makten

Carl Bild skriver i en debattartikel i Aftonbladet den elfte augusti att ”utmaningen är att bygga fred”. Min fråga till utrikesministern är, hur man kan bygga fred i ett land där krigsherrar och droghandlare har den absoluta makten?

Valet den 20 augusti är viktigt för Afghanistan och dess folk men också för omvärlden. Men valets legitimitet ifrågasätts av många afghanistanier, eftersom man befarar att valet inte kommer att gå rätt till. Hittills har valrörelsen präglats av att krigsherrar knutit band med varandra och uppmanat sina anhängare att rösta på en viss kandidat. I Afghanistan är klantillhörighet viktig. Många klanledare har fått pengar från olika kandidater för att samla röster för kandidaterna. En vanlig klanmedlem kan inte själv bestämma vilken kandidat han eller hon ska rösta för, utan röstar för klanledarens val.

Carl Bild säger ”det kommer knappast att vara ett helt perfekt val”. Valet kommer att vara långt ifrån knappast perfekt säger många. Hur kan ett val vara någorlunda demokratiskt när krigsherrar och droghandlare är kandiderade?

Det största problemet idag är inte att förhandla med talibaner och därmed bygga fred, utan att få bort krigsherrar från makten. Så länge krigsherrarna och droghandlarna har makten i Afghanistan kan inte fred byggas upp. En av anledningen att talibaner inte vill delta i fredsförhandling är att krigsherrar har fortfarande viktiga positioner i landet. Talibaner vill inte förhandla med tjuvar och banditer vilket dem har sagt flera gångar.

Att talibaner lyckats ta kontrollen i vissa delar av landet beror på den misslyckade politik som USA och dess allierade fört fram till nu. Men också på den korrumperade, inkompetenta och klanbaserade Hamed Karzai regeringen som under åtta års tid inte kunnat åstadkomma förändring för vanliga människors i Afghanistan. Den västvänliga regimen i Kabul har fått enorma biståndspengar och en stor del av pengarna har försvunnit på grund av dåligt kontroll och att många mäktiga personer har tagit pengarna. Ingen vågar stå emot dem och västvärlden vill hellre ha krigsherrar och andra mäktiga skurkar på sin sida än att kritisera dem.

Det är ingen tvekan om att det behövs trupper i Afghanistan och fler soldater som ska patrullera ute bland befolkningen, inte stänga in sig bakom höga murar som idag. Att ett 40-tal nationer deltar i insatsen i Afghanistan är positivt men själva insatsen har inte varit lyckad. Eftersom de utländska trupperna i Afghanistan inte ansträngt sig för att skydda civilbefolkningen och uppbyggnaden av det civila samhället. Tvärtom har utländska trupper dödat och skadat civila men framförallt skyddat krigsherrar.

Hur kan Carl Bild hävda att 40 länder skyddar valet i Afghanistan samtidigt som 40 länder skyddar krigsherrar och krigsförbrytare som deltar i valet. Varför agerar inte de 40 länder som Carl Bild talar om mot krigsförbrytarna som deltar i valet? Varför tillåts människor som har begått brott mot mänskligheten att kandidera sig i presidentvalet? Jag vill gärna ha svar från utrikesministern.

Det som måste göras idag i Afghanistan är att få bort krigsherrar och droghandlare från makten. De utländska trupperna måste sluta skydda krigsherrar och droghandlare och istället ska de ta fighten mot opiumodlingen – och droghandeln.

Kriget i Afghanistan kan inte vinnas med militära medel. Bara fredsförhandling med talibaner kan leda till en trovärdig fredsuppgörelse som kan leda till fred i landet och stabilitet i regionen. Fred kan byggas med hjälp av det afghanistanska folket inte med hjälp av de afghanistanska krigsförbrytare och droghandlare. Få bort krigsherrarna och droghandlarna från makten!

Ali Abozar
Ordförande i Föreningen Afghanistanier I Sverige (FAS)