Debatt

Regeringen vill kunna kartlägga fackligt aktiva

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

LO: Nytt lagförslag öppnar för registrering av a-kassans medlemmar

”I ett samhälle som ska präglas av öppenhet och ett omfattande deltagande i demokratin ska det inte skapas register som gör det möjligt för staten att kartlägga demokratiska politiska aktiviteter och åsikter hos enskilda individer,” skriver Oscar Ernerot.

Den moderatledda regeringen har sedan sitt tillträde försämrat, fördyrat och försvagat arbetslöshetsförsäkringen kraftigt på många områden. Dessa försämringar har skett i ett högt tempo och på ett slarvigt sätt. Regeringens politik har lett till att cirka 500 000 medlemmar har valt att lämna a-kassorna.

Nu har regeringen dessutom skapat ett lagförslag som ska tvinga arbetslöshetskassorna att lämna uppgifter till Statistiska Centralbyrån, SCB, om vem som är medlem. Riksdagen ska i morgon besluta om lagförslaget.

Regeringen ”förstod inte” varför så många lämnade a-kassorna. Förra året begärde de därför ut uppgifter om vilka personer som hade begärt utträde. LO-förbundens a-kassor svarade unisont nej på den frågan.

Regeringens svar på detta är att nu återkomma med ett lagförslag som tvingar a-kassorna att lämna ut uppgifter om medlemmarna och deras ersättning. Detta trots att fackliga organisationer och juridiska experter har haft tunga invändningar mot förslaget.

Att en ideell förening som a-kassan ska tvingas lämna ut uppgifter från medlemsregistren är inte rimligt. Den enskildes integritet kan kränkas genom att medlemsuppgifter lämnas till en myndighet.

Blir lagförslaget verklighet, kan regeringen genom a-kassornas fackliga anknytning bilda sig en uppfattning om enskilda individers fackföreningsmedlemskap. Regeringens ambition att analysera arbetsmarknaden för att få bättre beslutsunderlag, kan aldrig kräva att a-kassorna ska tvingas namnge eller identifiera medlemmarna. Medlemskap i en a-kassa eller ett fackförbund är frivilligt och ska inte registreras av staten.

Regeringens politik har gått i en riktning mot ökad kontroll och övervakning inom olika delar av samhället och det är en olycklig utveckling.

I ett samhälle som ska präglas av öppenhet och ett omfattande deltagande i demokratin ska det inte skapas register som gör det möjligt för staten att kartlägga demokratiska politiska aktiviteter och åsikter hos enskilda individer. Denna gräns är viktig för att inte skapa oro och misstankar om att informationen skulle kunna användas mot enskilda medborgare.

Genom regeringens förslag hotas nu den grundläggande rätten att tillhöra en förening utan att blir registrerad. Det hela förvärras dessutom av att regeringens förslag är ett hastverk som saknar såväl konsekvensanalys som ett fullständigt underlag om de juridiska aspekter som ett sådant här förslag skulle kunna leda till.

Att kunna analysera arbetsmarknaden är viktigt och LO bistår gärna med statistik till det.

Instrumenten finns redan idag. Menar regeringen allvar med att på ett säkert sätt samla in kunskap om arbetsmarknaden med hjälp av a-kassorna borde förslaget ha utarbetats tillsammans med dem.

Förutom det principiellt felaktiga i lagförslaget innebär det att regeringen fortsätter att lägga ytterligare administrativa uppgifter på a-kassorna. Kännetecknande för regeringens behandlig av a-kassorna är att den har försämrat villkoren i försäkringen och utökat dess administrativa uppgifter, det senare utan ekonomisk kompensation. Med detta lagförslag läggs ytterligare en administrativ sten på a-kassornas börda.

Regeringens politik går på tvärs mot dess retorik om att den vill stå upp för den svenska modellen – lagförslaget är ytterligare ett exempel i raden på moderaternas vilja att bryta ned densamma.

Oscar Ernerot

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik