Debatt

Staten – inte Stockholm – bör utjämna skillnader

Irene Svenonius (M) i slutreplik om skatteutjämningssystemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Avfolkning kostar, men det kostar också att växa snabbt, skriver Irene Svenonius (M).
Avfolkning kostar, men det kostar också att växa snabbt, skriver Irene Svenonius (M).

DEBATT

DEBATT Mina starka band hem till glesbygden i Småland gör att jag är starkt engagerad i att hela Sverige ska ges – och måste ges - goda förutsättningar att fungera. Jag instämmer därför med Jörgen Larsson (C) och Håkan Larsson (C) från Region Jämtland Härjedalen.

Sverige, liksom Stockholmsregionen, tjänar på att hela landet kan leva. Här finns det inga politiska motsättningar. Som företrädare för Region Stockholm ser jag dock båda perspektiven.

Det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Avfolkning kostar, men det kostar också att växa snabbt. Glesbygd ger kostbara avstånd, men i en tätbefolkad region uppstår tidsförluster av framkomlighetsproblem. Såväl tillväxtregioner som glesbygd behöver resurser för att klara sina utmaningar och behov.

Att invånarna i Stockholmsregionen utgör en fjärdedel av landets befolkning, men redan idag står för hälften av landets skatteintäkter är ett faktum. Det står inte i motsats till att invånare, jobb och företag i norra Sverige också bidrar till hela landets utveckling.

Region Stockholm har varit och är den enda regionen i landet som är nettobetalare till utjämningssystemet. Förra året betalade vi 1,2 miljarder kronor och nu föreslås vi förlora 1,6 miljarder kronor ytterligare. Det motsvarar vad det kostar för oss att driva ett av våra sjukhus varje år, eller årslöner för 2 000 sjuksköterskor.

Om Region Stockholm förlorar ytterligare 1,6 miljarder kronor kommer det inte att gå obemärkt förbi, utan få konsekvenser för länsborna.

Det frågan handlar om är vem som ska utjämna regionala och kommunala skillnader. Är det staten eller en av 21 regioner och några få kommuner? Min uppfattning är att staten bör utjämna regionala skillnader via statliga skatter.

Regeringen bör därför dra tillbaka det här förslaget och göra en översyn av inkomst- och kostnadsutjämning som en helhet. Jag efterlyser också en bredare diskussion där stad och land inte ställs mot varandra, utan där båda perspektiven vägs in. Det är avgörande för att hela landet faktiskt ska leva.


Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande Region Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Region Stockholm

LÄS VIDARE

DEBATT Stockholm är inte landets bankomat

ÄMNEN I ARTIKELN

Region Stockholm

Irene Svenonius

Skattepolitik

Stockholm

Landsbygdspolitik