Debatt

Det saknas en svensk motpol till SD och KD

Debattören: Just nu är det bara Åkesson och Busch Thor som fattat det nya politiska läget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

TAN-partierna, SD och KD, har fångat det nya läget bättre än GAL-företrädarna, typ MP, FI och Piratpartiet, skriver Per Gahrton.
TAN-partierna, SD och KD, har fångat det nya läget bättre än GAL-företrädarna, typ MP, FI och Piratpartiet, skriver Per Gahrton.

DEBATT

DEBATT. Många har betecknat Kommunals beslut att sluta ge ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna som en historisk förändring. Men ingen tycks ha fattat vari i denna historiska förändring egentligen består.

För mig är det uppenbart att den viktigaste innebörden är att den 1800-talsmässiga politiska högervänsterskalan håller på att förlora sin dominerande ställning.

Flera av de partier som har sina rötter i klassamhällets kamp om de materiella resurserna är på fallrepet: M, S och L. V och C kan tyckas hålla ställningarna, men till priset av omfattande ideologiska förskjutningar.

De verkliga framgångspartierna just nu är historiskt sett nyskapelser som velat lyfta fram andra dimensioner än de materialistiska – naturligtvis SD med sin etniska nationalism, men också KD som ju skapades som ett kristet parti.

Eftersom Miljöpartiets framtid, med låga opinionssiffror och partisplittring, framstår som oviss, betyder detta att det finns risk att Sverige glider in ett läge där den nya GAL-TAN-skalan blir viktigare än högervänsterskalan, men med skev tyngdpunkt genom att SD och KD sitter tungt på TAN-polen (Traditionellt, Auktoritärt, Nationalistiskt), medan GAL-polen (Grönt, Alternativt, Libertärt) är tom eller svag.

Tror någon att V eller C kan inta den positionen? Vill de? Båda har trots en del GAL-inslag i sin politik ganska omfattande förankringar i materialistiskt tänkande, till höger (C) eller vänster (V).

Även om det kvarstår skandalösa fattigdomsfickor i Sverige, liksom chockerande rikedomsbubblor och växande klyftor, är Sverige materiellt för de allra flesta medborgare ett av världens mest välmående länder.

Det kan vi delvis tacka Socialdemokraterna och deras välfärdsbygge för.

Men nu är det dags för helt nya problemområden, inte minst miljö- och klimatkrisen, men också hur migrationen ska hanteras både tryggt och humant, hur jämställdheten ska fullbordas, hur den ökande gruppen äldre ska behandlas som fullvärdiga medborgare, hur hbtq-personer ska bli jämlika på allvar och många andra livsstils- och värderingsfrågor.

Enligt statsvetare har alla partier en livscykel på omkring hundra år. I Sverige har de gamla 1800-talspartierna suttit i orubbat bo ovanligt länge. Att slutet för detta nu kan skönjas klargörs av Kommunals beslut.

Framtiden tillhör partier som utgår från GAL-TAN-skalan. Hittills tycks TAN-partierna, SD och KD, ha fångat det nya läget bättre än GAL-företrädarna, typ MP, FI och Piratpartiet.

Därför är det hög tid att alla grönalternativa, feministiska, libertära krafter kraftsamlar i stället för att splittras i sekteristiskt inbördeskrig.

Det ligger ett nationellt allmänintresse i att den nya GAL-TAN-skalan inte tappar jämvikten, utan att SD och KD bemöts inte enbart av den nuvarande tillfälliga makttaktiska fyrpartialliansen, utan av en genuint ideologisk motvikt i form av ett parti som befinner sig i början av sin hundraåriga livscykel.


Per Gahrtontidigare språkrör och en av grundarna av Miljöpartiet. Riksdagsman för Folkpartiet 1976–1979.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i Miljöpartiet

LÄS VIDARE

DEBATT. Miljöpartiet har gjort två fundamentala fel

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i Miljöpartiet

GAL-TAN

Per Gahrton

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna