ÅSIKT

Hemskickad med en pillerburk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Psykvården i dag kan liknas vid en hönsgård. Man skriver ut en massa mediciner som påverkar människor på olika sätt. Vissa mediciner påverkar inte lika från person till person. Man skickas hem med en pillerburk.

Ansvaret för att uppföljning sker ska väl ligga hos den läkare som skriver ut medicin tycker jag. Men så sker inte. Man har ingen aning om hur flertalet mår eller hur deras liv fortsätter. På grund av denna verklighet har vi, mitt ibland oss i vårt samhälle, många människor som inte mår bra. Många rentav farliga, för sig själva och för sin omgivning.

Hur e de fatt