Bolagets verksamhet en skam för Sverige

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

TeliaSoneras vinster ett resultat av smutsiga affärer. Svenska regeringen måste ta ansvar som aktieägare

Sverige är ett av världens mest framstående länder inom IT-sektorn. En stor del av framgången bygger på att man respekterat liberala grundvärden, som politisk frihet och yttrandefrihet.

Bolaget TeliaSonera, som till stor del ägs av svenska staten, har varit framgångsrikt.

Dessvärre är TeliaSoneras vinster delvis ett resultat av smutsiga affärer med den vitryska regimen i Europas sista diktatur. I SVT:s ”Uppdrag Granskning” avslöjas att samarbetet mellan TeliaSonera, via dotterbolaget Life och den vitryska regimen är betydligt mer långtgående än vad TeliaSonera hittills har påstått.

Med facit i hand menar vi därför att regeringen som stor aktieägare måste ta sitt ansvar och omedelbart uppmana TeliaSonera att upphöra med sin verksamhet i Vitryssland.

Övergreppen mot oppositionella i Vitryssland har pågått under lång tid. De oppositionella presidentkandidater som vågade ställa upp mot diktatorn Lukasjenka i valet 2010 fängslades och utsattes för tortyr. De modiga demokratikämpar som ändå vågar kräva frihet i landet utsätts för systematiska trakasserier, fängslanden och misshandel.

Bevakningen av dem är total.

Förtrycket av regimkritiker i Vitryssland är möjligt på grund av att regimens underrättelsetjänst KGB har direkt tillgång till alla telefonkonsumenters kundinformation och inkommande och utgående samtal. TeliaSoneras dotterbolag Life, som man äger tillsammans med Lukasjenka själv, är djupt involverad i denna verksamhet genom att tiga och samtycka till bevakningen.

Att TeliaSonera medverkar till denna verksamhet är inget annat än en stor skam för Sverige. Trots att TeliaSonera i sina etiska riktlinjer klart och tydligt slår fast att man ska undvika att låta telekommunikation utnyttjas till förtryck, så tillåter man detta att fortgå. I riktlinjerna står till exempel att insamlingen av uppgifter måste ske med hänsyn till ”strikta principer för att förhindra oauktoriserad tillgång till kunddata och med respekt för mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet”.

TeliaSonera har uttalat sig om att det är bra att bidra med kommunikationsnät i länder utan demokrati. I Vitryssland innebär dock bolagets verksamhet att TeliaSonera blir regimens hantlangare. Det är omöjligt att bedriva en verksamhet i landet utan att ge regimens hemliga polis, KGB, full tillgång till all trafik. Eftersom Vitryssland inte är en rättsstat, så sker övervakningen helt utan att föregås av en rättsprocess.

Att Telia Sonera, delvis ägt av svenska staten, medverkar till detta är en skam för svenska skattebetalare. De demokratiska värden som vi sätter högt i Sverige måste också följas vid affärstransaktioner utomlands. Mobiltelefoni är inte vilken produkt som helst, när mobilnäten används för att förtrycka och tysta de oppositionella som vågar stå upp mot diktaturregimen. Vare sig det gäller vapenexport eller mobiltelefoni, måste svenska staten stå upp för sina värderingar.

Vi kräver därför att regeringen sätter press på TeliaSonera att lämna Vitryssland. Det är det enda sättet att förhålla sig till mobiltelefoni i ett land där diktatorn endast accepterar total kontroll och tillgång till all information. Svenska staten får inte vara en del av förtrycket. Regeringen måste aktivt se över sina affärer utomlands. Det är dags att vara en aktiv ägare som inte accepterar medlöperi, oaktat TeliaSoneras ekonomiska resultat.

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (FP)

Karl Axelsson

Ordförande, Liberala studenter

Isabel Sommerfeld

Samordnare, Info Belarus

Publicerad: