Fred kan uppnås endast genom förhandlingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Företrädare för Sverigedemokratisk Ungdom skriver den 7 november på debattsidan att Sverigedemokraterna intagit en felaktig hållning i konflikten mellan Israel och den palestinska myndigheten. Man menar att partiet intagit en villkorslös Israelvänlig inställning och att man skulle vara emot en tvåstatslösning. Vi är högst förbryllade över att läsa dessa påståenden då de i grunden är felaktiga. Vi har varit tydliga med att vi förespråkar en tvåstatslösning men det är inte genom ett medlemskap i FN som man skapar förutsättningar för en tvåstatslösning. Att vi varit tydliga med vår ståndpunkt följer av att vi nu är representerade i riksdagen och måste ta ställning i dessa frågor i bl a utrikespolitiska debatter och i EU-nämnden. Det fungerar således inte längre att ducka i svåra utrikespolitiska frågor. Inför valet 2010 deklarerade vi att vi skulle komma att ta ställning även inom utrikespolitiken efter riksdagsinträdet varför detta inte borde komma som någon överraskning.

Fred kan enbart nås genom förhandlingar mellan bägge parter där bägge parter också tvingas till uppoffringar. Ett genomdrivande av ett erkännande av en palestinsk stat, med odefinierade gränser, riskerar att motverka sitt syfte och föda nya konflikter. Vi har också ett mycket olustigt läge där Gaza kontrolleras av en terrororganisation som uttalat mål om att utplåna Israel samtidigt som den palestinska myndigheten på olika sätt understödjer terrorism bl a genom att ge stora ekonomiska bidrag till fängslade terrorister. Först när ett fredsavtal förhandlats fram bör det bli aktuellt med erkännande av en palestinsk stat. FN får aldrig användas som en genväg undan tuffa förhandlingar.

Vad gäller blockaden från Israels sida gentemot Gazaregimen, som skribenterna felaktigt beskriver som "illegal ockupation", är det väl onyanserat att bara se en del av bilden. Man måste samtidigt inse att blockadens syfte är att förhindra angrepp från terrorstämplade Hamas. FN har också nyligen konstaterat att blockaden är laglig vilket därmed inte förhindrar att konsekvenserna för lokalbefolkningen till följd av blockaden är mycket beklagliga.

Sverigedemokraternas utgångspunkt är att parterna måste tillbaka till förhandlingsbordet och att palestinierna inför en sådan förhandling måste vara beredda att erkänna Israel som en judisk stat samt upphöra med alla våldshandlingar. Samtidigt måste Israel under förhandlingarna vara beredda att upphöra med att uppföra nya bosättningar. För att förhandlingarna ska kunna återupptas är det av stor vikt att bägge parterna avstår från provocerande handlingar. Till detta räknar vi så väl palestiniernas ansökan om FN-medlemskap som en, från Israels sida, i flera fall onödigt provokativ bosättningspolitik.

Björn Söder (SD),

gruppledare

Sven-Olof Sällström (SD),

vice gruppledare

Julia Kronlid (SD),

ledamot utrikesutskottet

Publisert: