Debatt

Att stympa välfärden skapar inga nya jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S: I dag tågar vi för kunskap, arbete och ett bättre företagsklimat

Stefan Löfven talar i Göteborg i dag.
Stefan Löfven talar i Göteborg i dag.

Idag samlas vi socialdemokrater under parollen ”Kunskap och arbete bygger Sverige”. Den globala utvecklingen visar tydligt att Sverige bara kommer att kunna stärkas i den internationella konkurrensen genom en höjd kompetens- och utbildningsnivå i hela befolkningen. Möjligheterna att utvecklas som ekonomi genom kortare gymnasieutbildning, hårdare arbetsvillkor och lägre löner – som presenterats av de nuvarande regeringspartierna – är minimala.

Arbetslösheten är Sveriges just nu absolut största samhällsproblem. Det är tydligt att den nuvarande regeringen har varit skicklig på att meddela att alla ska söka arbeten, men misslyckats med att skapa fler arbeten att söka.

Försämringar av välfärd eller trygghet har väldigt liten möjlighet att skapa fler jobb i Sverige. Att bevara hårt kritiserade och näst intill verkningslösa utgifter, som den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga, kommer heller inte göra det. Det är bara genom att se till att våra svenska företag utvecklas och kan få in fler order och att människor står redo att ta de jobb som växer fram, som fler kommer i arbete.

För att skapa fler jobb i Sverige behöver tre fundament stärkas och utvecklas:

Först och främst behövs stabila offentliga finanser, med tydliga mål för sysselsättningen och respekt för långsiktiga investeringar.

För det andra ska samhället göra det möjligt för människor att vara redo att ta de jobb som växer fram. Det gör vi socialdemokrater både genom att erbjuda möjligheter till utbildning och utveckling, och ställa krav på att individen tar del av de möjligheterna.

Som en del av detta har vi i vårbudgeten utformat utbildningskontrakt för unga utan gymnasiekompetens så att de får den grundläggande utbildningsnivån som krävs hos unga för att kunna ta del av dagens arbetsmarknad. Kontraktet är ett ömsesidigt åtagande. Samhället erbjuder antingen utbildning, praktik eller jobb, eller en individuellt anpassad kombination. Samtidigt åtar sig personen som ska få gymnasiekompetens att följa planen för att nå sitt mål. Ersättningar från det offentliga villkoras med att utbildningskontraktet fullföljs.

Vi väljer också att satsa på gymnasieskolan genom att stärka kompetensen hos skolledare och lärare i stället för att, som regeringen, skära ned 675 miljoner i gymnasiebudgeten under 2012. För de som är äldre stärker vi vägen till den kompetens som företagen efterfrågar genom yrkesutbildningar, trainee-platser och kompetensutveckling i arbetslivet.

Men för det tredje, och kanske viktigaste, behöver Sverige en närings- och innovationspolitik som gör att fler nya företag startas, och fler befintliga företag kan växa och anställa fler. Vi behöver satsningar på innovationsprocesser, till exempel genom forskning, exportstöd och en ökad tillgång på riskkapital. Vi behöver skapa strukturer så att fler idéer kan bli till produkter eller tjänster som vi kan sälja på svenska och internationella marknader, och utveckla produktionsprocesser som stärker vår konkurrenskraft.

Att arbeta är inte hela meningen med livet, men säkrar vi möjligheten för flera att arbeta och försörja sig själva kommer fler att ha möjligheten att följa just sitt livs mål och drömmar. Det är i grunden socialdemokratins mål: att riva hinder för din frihet.

Därför demonstrerar vi i dag, med en vilja att genom ökad kunskap i hela samhället sätta fler i arbete och låta människor utveckla sin kraft och sina egna liv.

Stefan Löfven

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt