Nu hotas kvinnors rätt till sina kroppar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: "One of us" kan stoppa viktig forskning - och kampen för säkra aborter

Antiabort-lobbyn mobiliserar just nu i Europa genom initiativet One of us, som stöds av bland annat påven Franciskus. Ett hot mot forskningen, menar debattörerna.
Antiabort-lobbyn mobiliserar just nu i Europa genom initiativet One of us, som stöds av bland annat påven Franciskus. Ett hot mot forskningen, menar debattörerna.

I dag, den 10 april, håller Europaparlamentet en offentlig utfrågning kring One of us, ett medborgarinitiativ från Ja till livet-organisationer i Europa, som bland annat har stöd av påven Franciskus, svenska Provita och Ja till livet.

One of us syfte är att få ”ett slut för verksamheter som innebär att mänskliga embryon förstörs”.

Förenklat innebär initiativet att EU ska sluta finansiera aktiviteter som förutsätter förstörandet av mänskliga embryonala stamceller framför allt inom områdena forskning, utvecklingsbistånd och hälsa.

Om lagförslaget går igenom skulle det kunna sätta stopp för forskning kring provrörsbefruktningar och livsviktig stamcellsforskning.

One of us skriver på sin hemsida att de inte är emot aborter, men konstaterar att ”biologiskt sett så är det mänskliga embryot en människa, det är en tillbliven, ofödd bebis: det är inte skäligt att döda honom för att få tag på stamceller”.

I Sverige råder en annan syn på människovärde och enligt Statens medicinsk-etiska råd får en individ fullt människovärde först när den kan leva utanför livmodern, ett ställningstagande vars innebörd innebär stöd för dagens abortlagstiftning.

Vidare är det stamceller från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning och som annars skulle förstöras som används inom forskning.

Genom att påverka synen på det mänskliga embryot vill One of us förflytta opinionen och lagstiftningen när det gäller jämställdhet och kvinnors rättigheter, såväl i Europa som globalt.

En förändrad lagstiftning skulle effektivt sätta stopp för forskning kring provrörsbefruktningar och livsviktig stamcellsforskning. Men man vill även sätta stopp för att EU, världens största biståndsgivare, ska kunna ge utvecklingsbistånd till något som kan kopplas till frågor om abort.

Globalt sett dör 47 000 kvinnor per år på grund av osäkra och illegala aborter. Att inskränka stödet till aborträtten kommer inte att minska denna siffra och de som får betala priset är unga kvinnor med små ekonomiska resurser.

Inom EU orsakar kroniska sjukdomar majoriteten av alla dödsfall. Forskning på embryonala stamceller håller på att utveckla nya behandlingsmetoder och kommer med största sannolikhet att leda till stora medicinska framsteg.

Mot bakgrund av detta är One of us inte bara ett hot mot forskning kring infertilitet och regenerativ medicin, utan även ett hot för de miljontals patienter som lider och dör i hjärt- och neurodegenerativa sjukdomar.

År 2012 införde EU ett beslut om medborgarinitiativ vilket innebär att kommissionen måste överväga lagförslag om frågor som har stöd av minst 1 miljon människor från minst sju olika EU-länder.

Att som EU-medborgare kunna påverka politiken är en viktig demokratisk rättighet. Men det är sorgligt när den rätten används på ett organiserat sätt för att sätta stopp för kvinnors rätt att bestämma över sin egen reproduktion och förhindra medicinsk forskning i syfte att minska lidandet i världen.

Anna Bergström

Kristina Ljungros

Karin Forsberg Nilsson

Emilia Ericson

Patrik Lindenfors

Dan Larhammar

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN