Politiker, ta ansvar för de hemlösa barnen

Debattörerna: Över 5 000 barn saknar bostad i 25 av Sveriges största kommuner

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: THINKSTOCK
Elisabeth Dahlin, Anders Nordstrand och Marie Linder sätter press på politikerna om att ta ansvar för de barn som drabbas av bostadsbristen: ”Det finns minst 5390 barn som lever i hemlöshet i 25 av Sveriges största kommuner. Men mörkertalet är stort” skriver de.

DEBATT. Alltför många barn lever i dag under svåra förhållanden som påverkar deras möjligheter till en bra framtid.

Vi har ett gemensamt ansvar att ge alla barn möjligheten att växa upp i ett tryggt hem.

Bostadsfrågan är och förblir en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige. Tyvärr diskuteras frågan alldeles för sällan utifrån ett barnperspektiv. Rädda Barnen släppte nyligen rapporten ”En plats att kalla hemma” som ger en bild av hur situationen är för de som drabbats hårdast av bostadskrisen: de hemlösa barnen.

Det finns minst 5390 barn som lever i hemlöshet i 25 av Sveriges största kommuner. Men många av kommunerna som deltog i undersökningen menar att mörkertalet antagligen är stort, men att man inte haft resurser eller möjlighet att kartlägga situationen.

Dessa barn och deras familjer betalar ett högt pris för bostadsbristen. För att komma till rätta med problem som rör såväl hemlöshet som trångboddhet krävs insatser från samtliga aktörer på bostadsmarknaden men också ett tydligare politiskt ledarskap.

Sveriges kommuner har ett bostadsförsörjningsansvar – också för resurssvaga hushåll. Det är dags att de tar det ansvaret på ännu större allvar och i det arbetet spelar de allmännyttiga bostadsbolagen en viktig roll som samhällsbyggare.

Med rätt förutsättningar skulle allmännyttan kunna bidra ännu mer till en god barndom för nuvarande och blivande hyresgäster.

Dessutom måste staten ta ett tydligare ansvar för bostadspolitiken och underlätta byggandet av hyresrätter med hyror som människor har råd att efterfråga. Sådant som skattevillkor, byggregler och bostadsbidrag är några exempel på sådant som behöver ses över. Det är viktigt att skapa breda förutsättningar för människor att ha råd att efterfråga lägenheter.

Staten behöver också förtydliga hur principen om barns bästa och barns rätt till en skälig levnadsstandard ska tolkas i relation till det kommunala ansvaret. Det behövs ett tydligt utpekat ansvar för att garantera bostadsförsörjning och stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

I rapporten har Rädda Barnen intervjuat barn och föräldrar som lever i hemlöshet. Bilden av barn som lever under eländiga omständigheter blir tydlig.

Det är föräldrar som inte vågar låta sina barn lämna sitt rum för att leka eftersom de blivit anvisade att bo på ett hotellhem där även missbrukare bor. Familjer tvingas leva i en kringflackande tillvaro utan att veta var man ska sova från en dag till nästa.

Barn som inte kan gå i skolan, som ligger två timmar bort med buss, eftersom föräldern inte kan lämna ett sjukt syskon hemma. Familjer som inte kan rota sig eftersom de kan tvingas flytta till en annan del av staden eller i värsta fall en annan del av landet nästa vecka.

Några av dessa barnfamiljer lever på försörjningsstöd eller studiemedel men det finns också de som, trots att föräldern arbetar, inte kan ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det tvingar familjerna att ta dyra andrahandskontrakt som gör att marginalerna blir ännu mindre för en familj som redan är under stor ekonomisk press. Ibland tvingas man att hyra sin lägenhet utan lov eller köpa ett hyreskontrakt.

Svikna barn blir desillusionerade vuxna. Vi är övertygade om att priset för att lämna en hel generation barn i sticket är alldeles för högt.

Vår uppmaning till landets politiker är därför – svik inte dessa barn. Ge dem tryggheten i att ha ett eget hem. Och ge dem en möjlighet att växa upp till trygga vuxna.


Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Anders Nordstrand, vd SABO
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM