ÅSIKT

Du skickar ut osanna uppgifter, Sjöstedt

Replik från Runstyckets förskola om påståendena om deras verksamhet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Inte ett enda av de påståenden som Jonas Sjöstedt gör stämmer med verkligheten, skriver debattören.
DEBATT

REPLIK. Undertecknad företräder Runstyckets Förskola och dess företrädare med anledning av bland annat Jonas Sjöstedts debattartikel i Aftonbladet. Med anledning av artikeln önskar jag som ombud för Runstyckets Förskola lämna följande replik:

Som partiledare har Jonas Sjöstedt (V) vid flera tillfällen råkat ut för osanna och nedsättande uppgifter. Därför är det både oroande och överraskande att han personligen ägnar sig åt just detta i en debattartikel i Aftonbladet.

I artikeln påstår Jonas Sjöstedt tre saker beträffande Runstyckets skola.

För det första påstås att en elev ”portats” från skolan då han var för dyr. Sanningen är att eleven, efter att ha nekats uppskov med skolplikten ett läsår, av vårdnadshavarna skrivits in vid en annan skola. Detta skedde drygt sju månader efter skolstarten.

För det andra påstås att ägaren till Runstycket fört över pengar till ett ”eget bolag”. Sanningen är att samtliga bolag i koncernen har en och samma ägare. Någon förmögenhetsöverföring har således inte skett med avseende på ägande.

För det tredje påstår Jonas Sjöstedt att en speciallärare vid Runstyckets skola skulle ha intygat att den aktuella eleven var normalbegåvad och enbart behövde stöd av en vuxen handledare. Sanningen är att ingen personal vid Runstycket någonsin framfört detta.

Inte ett enda av de påståenden som Jonas Sjöstedt gör stämmer med verkligheten. Det är minst sagt illa.

Michael Melin, advokat som företräder Runstyckets förskola

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.