Avskaffa hemspråk – lär barnen svenska

Debattörerna: Vi måste börja ställa samma krav på alla elever

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är betungande för kommunerna och vi anser att resurserna i skolan måste användas på bästa sätt, skriver Carina Wutzler, Camilla Brunsberg och Malin Wengholm.
Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är betungande för kommunerna och vi anser att resurserna i skolan måste användas på bästa sätt, skriver Carina Wutzler, Camilla Brunsberg och Malin Wengholm.

DEBATT. Svensk skola står inför en rad utmaningar. Alldeles för få elever klarar grundskolans mål. Elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland dem som inte når målen i skolan. Samtidigt vet vi att förutsättningen för att klara skolan och komma in på arbetsmarknaden är att ha goda kunskaper i svenska språket.

Trots att dagens modersmålsundervisning och ”Svenska som andraspråk” har uppenbara och uppmärksammade brister med uteblivna kunskapsresultat till följd finns det en avsaknad av debatt och vilja till förändring. Nuvarande upplägg är segregerande, ställer lägre krav på elever och bedrivs utan koppling till andra skolämnen vilket innebär att det skapas ett utanförskap redan i skolan.

”Svenska som andraspråk” infördes som eget ämne 1995. Skyldighet för kommuner att erbjuda Modersmålsundervisning har funnits sedan 1977.

I Sverige finns starkare formella rättigheter till modersmålsundervisning än i de flesta andra länder i Norden och Europa. Utanför Sverige är det snarare ett undantag än regel att modersmålsundervisningen är en del av skolans uppdrag.

Elever med utländsk bakgrund klarar sig sämre i skolan och elever som läst svenska som andraspråk har de lägsta meritvärdena. Nuvarande system snarare stjälper än hjälper och hämmar och försämrar möjligheten till inlärning av det svenska språket. Med nuvarande upplägg finns risk att barn blir halvspråkiga och utan tillräcklig kunskap i svenska språket. Skolan ska ge alla barn de bästa förutsättningarna att lyckas i livet och svenska språket är nyckeln till förståelse mellan människor och inkörsporten till den svenska arbetsmarknaden.

Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är resurskrävande och betungande för kommunerna och vi anser att resurserna i skolan måste användas på bästa sätt. Kostnaderna måste ställas i relation till andra insatser som det finns större behov av och som ger bättre resultat.

Vi är positiva till ett mångspråkigt Sverige men modersmålsundervisning ska inte vara en del av skolans grunduppdrag utan kan i stället ske utanför skoltid och vara en privat angelägenhet.

Nuvarande system förstärker segregationen och delar in barn i ”vi och dem”. Vi anser i stället att skolans inkluderande förhållningssätt ska förstärkas så att alla barn integreras i det svenska samhället.

Det svenska språkets roll och betydelse måste tydliggöras och förstärkas. Därför är vårt förslag att avskaffa ”svenska som andraspråk” för att garantera att alla barn får tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Inget barn i Sverige ska behöva läsa svenska som ett andra språk.  Alla barn, oavsett bakgrund, ska få samma förutsättningar och ha samma krav och förväntningar för att kunna lyckas.

Det är dags att avskaffa modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk och i stället ställa samma krav och förväntningar på alla elever gällande krav på kunskaper i svenska språket!

Att ställa krav handlar om att bry sig.


Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun
Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd, Karlskrona kommun
Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande, Jönköpings län


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE