Hon är nio år – och vill inte leva längre

Debattören: Mobbning förstör liv – det måste till ett trygghetslyft i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om inte samhället kraftsamlar mot mobbning kommer historier som den här att fortsätta skrivas av små barn runt om i landet. En trygg skola är något alla barn har rätt till, skriver Carolina Engström, tf generalsekreterare, Friends.
Om inte samhället kraftsamlar mot mobbning kommer historier som den här att fortsätta skrivas av små barn runt om i landet. En trygg skola är något alla barn har rätt till, skriver Carolina Engström, tf generalsekreterare, Friends.

DEBATT. ”Jag är nio år gammal och jag vill inte leva längre. Jag har bara berättat för min nalle och hans tassar får torka mina tårar”.

Vad skulle du skriva om du skrev ett brev till ditt nioåriga jag? Raderna ovan är skrivna av Lotta, i dag 35 år, som var utsatt för mobbning under stora delar av sin uppväxt. Hon fortsätter.

”Jag är rädd varenda dag i skolan. Jag har alltid ont i magen och ont i huvudet. Mina föräldrar blir oroliga, så jag berättar inte längre för dem hur jag mår. Jag tycker inte längre att det är roligt att skriva berättelser och min fantasi innehåller mer död och mörker än regnbågar och hundvalpar.”

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning i Sverige. På 1990-talet, när Lotta var nio, började Skolverket mäta mobbningen, och siffran var densamma då som nu – sju till åtta procent av barn i svenska skolor mobbas. För många som utsätts upphör mobbningen, men när det varje år tillkommer tusentals nya fall visar det tydligt att de åtgärder som görs inte räcker.

Det här oerhört sorgligt och framförallt onödigt, för vi vet att det går att skapa förändring. Hos de skolor som jobbar förebyggande med Friends-programmet minskar mobbningen med i genomsnitt 24 procent efter ett år. Problemet är att många skolor inte har ett strukturerat förebyggande och främjande arbete, enligt Skolinspektionen brister två av tre skolor i sitt trygghetsarbete.

”Jag behöver hjälp fröken. Jag vill att du hjälper mig. Jag vill att du säger till de andra att det inte är okej att behandla en klasskompis på det här viset. Jag vill att du kämpar för min skull, och för alla andra som också blir retade och som inte heller vågar säga någonting.”

Det är fastslaget i skollagen att vuxna måste agera mot mobbning. Och det finns massor av vuxna i skolan som gör ett fantastiskt jobb. Som sliter, ser, agerar, tröstar, förändrar – som gör skillnad varje dag. Men det finns även en kunskapslucka när var fjärde lärare säger att de behöver mer kunskap för att förebygga mobbning, när det kommer till nätkränkningar är siffran varannan.

Mobbning kostar även samhället enorma summor. Vår socioekonomiska analys ”Mobbningens kostnader” visar att den mobbning som sker just nu, i Sverige 2016, kommer kosta samhället 17,5 miljarder kronor kommande 30 år.

Därför behöver regeringen satsa på trygghetsfrågan i samma utsträckning som de satsat på kunskapsfrågan. Vi kan inte bara ställa höga krav på skolan att stoppa mobbning, kränkningar och diskriminering – vi måste även ge den rätt förutsättningar.

Mot den bakgrunden anser Friends att det bör genomföras ett trygghetslyft för skolan på samma sätt som det gjorts mattelyft och läslyft. Ta fram ramar och ge skolvärlden ytterligare kunskap om förebyggande arbete mot kränkningar, hela-skolan-ansatsen, normkritiskt arbete, och likabehandlingsarbete.

Forskning visar att med prioritering och struktur, systematiskt arbete och långsiktighet så ökar tryggheten. Och en trygg skola är något alla barn har rätt till.

Den tryggheten försvinner när du utsätts för mobbning. Med tiden förvandlas den till hopplöshet som kan få förödande konsekvenser. Mobbning är inte bara ont i magen, eller att något är ”lite jobbigt just nu”.

Mobbning är förlorad barndom.

Mobbning är att vara osynlig.

Mobbning är avhopp från skolan.

Mobbning är självmordstankar.

Mobbning är förstörda liv.

Om inte samhället kraftsamlar mot mobbning kommer historier som Lottas att fortsätta skrivas av små barn runt om i landet. Några kommer inte nå vuxen ålder, för varje år tar 45 barn livet av sig. Och även om det aldrig finns en enskild anledning till att ett barn tar sitt liv, så visar forskning från NASP att en majoritet av dem har en historik av att ha varit utsatta för mobbning.

”Jag är nio år gammal och jag vill inte leva längre. Jag har bara berättat för min nalle och hans tassar får torka mina tårar”.


Carolina Engström, tf generalsekreterare, Friends

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE