Nej – i Sverige ska vi inte legalisera cannabis

Debattören: Svart cannabis kommer alltid vara billigare och enklare än den lagliga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kanada har som det första stora landet i världen legaliserat cannabis.  De ekonomiska intressen som nu släpps fria är omfattande med en kraftig marknadsföring och utveckling av nya cannabisprodukter som följd. Det är en allvarlig utveckling, skriver Sven-Olov Carlsson. Bilden är ett montage.
Kanada har som det första stora landet i världen legaliserat cannabis. De ekonomiska intressen som nu släpps fria är omfattande med en kraftig marknadsföring och utveckling av nya cannabisprodukter som följd. Det är en allvarlig utveckling, skriver Sven-Olov Carlsson. Bilden är ett montage.

DEBATT. Resultaten av den restriktiva narkotikapolitiken i Sverige har varit jämförelsevis goda. Den andel av befolkningen som använder narkotika är låg i vårt land. I jämförelser av drogvanor hos 16-åringar i ett trettiotal länder i Europa, ligger Sverige mycket lågt när det gäller narkotika.

De problem som ändå finns måste vi lösa. Den ökning av dödstalen som ägt rum kopplat till narkotikamissbruk under det senaste decenniet beror så gott som uteslutande på ökat missbruk av opioidbaserade läkemedel såsom metadon, buprenorfin, tramadol och fentanyler.

Den helt avgörande insatsen som måste till snabbt är att stoppa läckaget av opioider från sjukvården ut till den illegala marknaden.

Därutöver måste vi hitta effektivare metoder för att hindra insmugglingen av dessa läkemedel och syntetiska droger och polisen måste få ett mycket tydligare uppdrag att utveckla sina metoder och ingripa mot langningen av heroin och få de resurser som krävs för att genomföra detta.

Vi behöver också en kraftig satsning på missbruksvård så att ekonomiska hinder undanröjs för kommunerna med inriktning just på rehabilitering och integration i samhället igen för de som fastnat i tungt missbruk.
Det svenska rättsläget innebär att innehav och även bruk av narkotika är förbjudet.
I debatten höjs nu röster för en liberalisering av politiken och legalisering av cannabis.

Nationella folkhälsoenkäten visar att runt en procent av den vuxna befolkningen har använt cannabis de senaste 30 dagarna. Vi kan således konstatera att cannabisförbudet varit någorlunda effektivt om man ser till befolkningens drogvanor.

WHO har nyligen publicerat en forskningsöversikt där ett 30-tal av världens främsta forskare på området går igenom skadeverkningar kopplade till cannabis. Forskarna pekar på risken att utveckla psykos, i allvarligare fall schizofreni. Man konstaterar cannabisbruk i tonåren kopplas till försämrad intelligens, sämre skolresultat och ökad risk för missbruk av annan narkotika. Kunskapsläget om riskerna med cannabisbruk är solitt.

Nyligen publicerades en artikel i New York Times om vad som hänt efter legaliseringen av cannabis i Kalifornien. Marknadsföringen och normaliseringen av cannabis är intensiv men den svarta marknaden består. Med skatt och avgifter blir priset för högt och för krångligt för många som odlat tidigare att övergå till vita affärer. Billigare och enklare med svart cannabis. Utvecklingen borde oroa dom flesta.

Kanada har som det första stora landet i världen legaliserat cannabis från och med den 17 oktober i år. Medicinsk marijuana har varit tillåten i Kanada redan sedan 2001, men nu blir det även tillåtet för invånare från 18 års ålder att köpa och inneha drogen för personligt nöjesbruk, upp till 30 gram på allmän plats, dessutom odla några plantor hemma.

De ekonomiska intressen som nu släpps fria i denna nyvunna legaliserade cannabismarknad är omfattande med en kraftig marknadsföring och utveckling av nya cannabisprodukter som följd. Det är en allvarlig utveckling som borde inge stor oro.

De negativa effekterna efter legaliseringen av cannabis i Colorado kan beskrivas enligt följande:

  • Den svarta marknaden försvinner inte
  • Trafikolyckor kopplade till cannabis ökar
  • Barn förgiftas av cannabisgodis och cannabiskakor
  • Styrkan av THC (den psykoaktiva substansen) i de nya produkterna ökar kraftigt, med ökad risk för skador
  • Med all sannolikhet kommer den psykiska ohälsan framförallt bland unga att öka

Sven-Olov Carlsson, Projektledare Prevent don’t promote


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE