Debatt

Välj rätt boll – för barnens skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anders Wejryd och Hans-Erik Nordin: Fotbollsindustrin måste ta sitt ansvar för barnen

EM är i gång – men inte med rättvisemärkta bollar. Biskop Hans-Erik Nordin (bilden) och ärkebiskop Anders Wejryd uppmanar nu alla att ta ansvar när de köper ny fotboll och välja en som är Fairtrade-certifierad.

Foto: MAGNUS ARONSON

I?dag torsdag är den internationella dagen mot barnarbete. En dag som tyvärr hamnar i skuggan av det pågående Fotbolls-EM, inte minst i medierna. Fotbollen är den lagidrott i världen som har flest utövare, och med de stora evenemangen ökar intresset – ännu fler pojkar och flickor kommer att börja spela fotboll. Vad som inte alls får samma uppmärksamhet är villkoren för dem som tillverkar fotbollar.

Bara Sverige importerar varje år över 300 000 fotbollar. I världen säljs årligen fler än 40 miljoner. Nästan all tillverkning sker i fattiga utvecklingsländer, och det land som fullständigt dominerar produktionen är Pakistan. Allra störst är tillverkningen i staden Sialkot i nordöst. Villkoren är under all kritik, med långa arbetsdagar, extremt låga löner och barnarbete.

Redan 1996 genomförde landets arbetsmarknadsmyndigheter en undersökning av fotbollsindustrin i Sialkot, som visade att 42 000 vuxna och 17 000 barn arbetade inom industrin. Genomsnittsåldern för barnarbetarna var 12 år.

Det globala mediala genomslaget tvingade centrala aktörer att agera. Internationella fotbollförbundet, FIFA, tog initiativ till förhandlingar med de stora försäljarna av fotbollar. Resultatet blev det så kallade Atlantaavtalet, ett handlingsprogram antaget av FN-organet ILO (International Labour Organisation). Ett mål var att inga barn under 14 år skulle arbeta med tillverkningen, och i stället erbjudas skolutbildning. Programmet skrevs under av Pakistans handels- och industrikammare år 1997.

Nu har drygt tio år gått sedan den uppflammande debatten, och intresset har svalnat betydligt. Men det finns all anledning att fortsätta driva frågan.

Initiativet i Sialkot har utvärderats vid flera tillfällen och den sammantagna bilden är splittrad.

Utan tvekan har antalet barn i fabrikerna minskat. Enligt ILO har 10 000 tidigare barnarbetare fått utbildning genom 250 informella utbildningscentra och 5 800 barn har fått plats i det formella skolsystemet. Det visar att påtryckningar har betydelse.

Men det finns också kritik. Fotbollstillverkningen sker ofta i garageliknande lokaler på landsbygden där människor syr fotbollarna för hand. Kontrollen av dessa så kallade sycentra är bristfällig. Det är också vanligt att tillverkningen kontinuerligt flyttar till nya platser och till nya underleverantörer, vilket gör det svårt att utöva kontroll.

Inget tyder heller på att omfattningen av barnarbetet har minskat. Fortfarande arbetar omkring 7,5 miljoner barn i Pakistan – samtidigt som över 10 miljoner vuxna är arbetslösa. Arbetsgivare föredrar att exploatera barn för att det anses legitimt att betala dem lägre lön, och därmed öka vinsten.

Flera utvärderingar av arbetet för att få bort barnarbetet visar ett mycket starkt samband mellan kostnadsfria skolor av hög kvalitet och en minskning av barnarbetet. Även fattiga föräldrar, som behöver alla inkomster de kan få, inser att det på sikt är bäst även för den egna familjen om barnen får utbildning. Det bidrar till att förbättra familjens välfärd. I delstaten Kerala i Indien är den generella utbildningsnivån högre än i någon annan av Indiens delstater, vilket inneburit en kraftig minskning av barnarbetet.

Ett sätt att ta ansvar för barnen är att köpa enbart Rättvisemärkt-certifierade fotbollar. I?dag finns totalt fem Fairtrade-certifierade producenter av fotbollar i Pakistan och Thailand. Kriterierna handlar inte bara om förbud mot barnarbete, utan också om regler för kemikaliehantering och stöd för att utveckla lokalsamhället (se www.rattvisemarkt.se).

Svenska kyrkan vill utmana hela fotbollsnationen Sverige att bli föregångare och ta ett globalt socialt ansvar – genom att satsa på Rättvisemärkt-certifierade fotbollar. I sommar använder Landslagets fotbollsskolor genomgående sådana fotbollar, liksom Gothia Cup. Umbro är första stora sportkedjan att erbjuda ett sortiment av certifierade fotbollar, godkända av FIFA. De praktiska förutsättningarna finns, nu hänger det på viljan hos sponsorer, fotbollsutövare och föreningar/klubbar.

Dagens debattörer

Anders Wejryd

59 år, Uppsala, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Hans-Erik Nordin

58 år, biskop i Strängnäs stift.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt