Debatt

”Vi har närmat oss Nato utan folklig förankring”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Allan Widman (fp) kritiserar socialdemokraterna för att ha smugit Sverige allt närmare försvarsalliansen

Det finns ett demokratiskt underskott i svensk säkerhetspolitik. Under en lång rad av år har Sverige närmat sig Nato utan att detta öppet och ärligt redovisats för folket.

I opposition är ledande socialdemokrater nu vaksamma på varje antydan om samarbete mellan Sverige och Nato och man kräver besked om påstått dolda agendor.

Under de många åren av socialdemokratiskt styre närmade sig Sverige obevekligt kärnan av militärt och politiskt samarbete i Nato. Det var socialdemokrater som tog oss in i det euroatlantiska partnerskapsrådet, som såg till att vi fick en Nato-ambassadör och en svensk, parlamentarisk delegation till Nato.

Fördjupad relation

Av än större betydelse, fast mer diskret, blev vi under samma tid ansvariga för ett eget område i den Nato-ledda insatsen i Afghanistan. Inom ramen för detta kom vi också att utbilda den blivande afghanska armén. Nato-kopplingen av dessa åtgärder kan i förstone tyckas svag, men det är genom detta handfasta ansvarstagande som vår relation till Nato fördjupats.

Finska utrikesdepartementet har upprepat utrett effekterna av ett finskt, eventuellt medlemskap i Nato. I december 2007 skriver man att vid ett sådant medlemskap skulle ”Nato otvivelaktigt framföra önskemål” om att Finland tog ansvar både för ett eget område i Afghanistan och utbildning av landets armé.

Utan folklig förankring

Det intressanta är att det som Finland sett som ett möjligt åtagande först vid ett formellt medlemskap har socialdemokratiska regeringar, utan att blinka, engagerat Sverige i. Utifrån sett har det skett utan säkerhetspolitiska överväganden eller försök till folklig förankring.

Folkpartiet liberalerna anser att Sverige bör bidra till säkerhet och återuppbyggnad i Afghanistan. Skillnaden mellan oss och socialdemokraterna är dock att vi – såväl i opposition som i majoritet – vill att Sverige också formellt ska bli medlem.

Under lång tid utanför EU baktalade socialdemokrater det europeiska samarbetet. Det gav dem problem när medlemskapet kom. Socialdemokratin bör nu lära av sin historia.

Allan Widman (fp), försvarspolitisk talesman

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt